2014 Noiembrie

NOIEMBRIE, Brumar, Vinar

Se protejază pomii tineri; se sapă gropi pentru puieţii din primăvara; se gunoiesc pomii, se spoiesc cu var; se curăţă gardurile; se adună gunoiul; fierbe mustul.

 

1    VRĂCELUL (Sf. Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian).

 • zi favorabilă practicilor de medicină populară.

 

8    ARHANGHELII, NĂPUSTITUL  ARIEŢILOR (Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril).

 • se fac pomeni: Moşii de Arhangheli, se pun lumânări pentru vii şi pentru cei cu morţi năprasnice.
 • în Transilvania se face turta arieţilor care după cum cade, aruncată la turmă, au noroc la fătare oile se amestecă oile cu berbecii (arieţii).

 

9-10    POITRA LUI ARHANGHEL, FILIPII DE TOAMNĂ=MĂRTINI

 • se ţin pentru apărare de lupi.

 

11      SĂRBĂTOAREA TÂLHARILOR (Sf. Mc. Mina).

 • se ţine pentru recăpătarea lucrurilor furate, prinderea şi dovedirea hoţilor.
 • femeile pun la biserică lumânări întoarse să se întoarcă inimile celor răi spre bine, spre ele.

 

12-14  MARTINII DE TOAMNĂ= FILIPII

 • se ţin ca să nu aducă pagube lupii.

 

13      ZIUA LUPULUI; GĂDINEŢE; MĂRTINUL CEL MARE DE TOAMNĂ (Sf. Ioan Gură de Aur).

Lăsata secului de Crăciun (uneori este în 14 lăsatul secului):

 • se petrece în familie, cu mâncare şi băutură.
 • se ţine ca apărare de boli (friguri), izbituri, apărarea holdelor de grindină, nu se ară.
 • dacă pieptul găinii este gras, va fi iarna grea; dacă-i subţire va fi uşoară şi vara mănoasă.

 

14     LĂSATA SECULUI DE DULCELE TOAMNEI ŞI ÎNCEPUTUL POSTULUI CRĂCIUNULUI (Sf. Ap. Filip).

 • se petrece în familie cu mâncare şi băutură iar resturile de la masă se aruncă spre răsărit să nu mai mănânce păsările recolta.
 • oalele se pun cu gura în jos, să fie feriţi cei din casă de pagube.
 • se ţine ca apărare a vitelor de lupi şi a tuturor de strigoi; nu se lasă limba de meliţă afară.
 • se lipeşte gura sobei , se încleştează pieptenii ca să se încleşteze gura lupilor.
 • nu se coase, toarce, macină, piaptănă lâna, ca apărare de boli şi alte rele.
 • nu se dă împrumut din casă şi nu se aruncă gunoiul, cenuşa, cărbuni, să nu se prăsească lupii.
 • femeile pun pietre în cuptor şi pe horn, să apere păsările de uliu.
 • se dă pomană în vecini turtă de porumb.
 • de acum încep şezătorile, când se toarce pânza de cămăşi.

 

14-25    POSTUL CRĂCIUNULUI

 

20      AJUNUL OVIDENIEI

 • dacă este senin, anul viitor va fi rău; dacă e ger şi lapoviţă, va fi an bun.
 • se pune o strachină cu apă, cu lumânare, se priveghează, se bat mătănii; apa e bună de leac.

 

21    OVIDENIA, FILIPUL CEL ŞCHIOP (Intrarea în biserică a Maicii Domnului).

 • “se deschide cerul, vorbesc vitele; le aud cei neprihăniţi”.
 • dacă este senin, soare, vara va fi secetoasă; dacă ninge, va fi iarna grea.
 • se dă pomană pentru înecaţi şi cei care au murit fără lumină şi se arde câteo lumânare.
 • se ţine ca să nu atace lupul, să meargă şchiopii, să fie spor la casă.
 • femeile nu mai bat rufele la spălat cu maiul până la Sf. Gheorghe.
 • se ung ferestrele, uşile  cu usturoi deoarece încep să lucreze fermecătoarele;  începe iarna.

 

24   CLIMĂTA VÂNTULUI

 • zi rea de vânturi.

 

25    Sf. Mare Mucenică Ecaterina.

 • se posteşte pentru apărare de boli, nebuneli; se ţine  ca apărare de foc.

 

26    Sf. Stelian.

 • se ţine pentru facerea, creşterea şi sănătatea copiilor.

 

29     NOAPTEA STRIGOILOR (Ajunul Sf. Andrei).

 • se ung uşile, ferestrele cu usturoi contra strigoilor;se apără vitele cu mac, sare.
 • nu se mătură de teama lupilor; se ascund meliţele de teama strigoilor.
 • dacă este luna plină şi cer senin, iarna va fi moinoasă; dacă este nor, ploaie, nea, zăpezile vor fi mari.
 • se fac vrăji de aflarea  ursitei, de noroc, de dragoste.

 

30    SÂNT-ANDREI (Sf. Ap.Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României).

 • se mănâncă bucate cu usturoi.
 • se ţine până la amiază ca să fie iarna bună, anul cu belşug, noroc în meserii, viaţa lungă, sănătate.
 • nu se piaptănă, nu se pronunţă numele lupului, nu se împrumută din casă.
 • dacă gogoşii de stejar sunt plini, va fi anul viitor ploios.
 • fetele fac vrăji de dragoste; se fac vrăji de întors pentru obiectele furate, pierdute.
 • se pune o crenguţă de măr în apă, dacă înfloreşte de Sf. Vasile va fi anul viitor, roditor.