Noutati

                            Noutăţi CePCoR              

PROGRAM SEMINAR

 

A V-a ediţie a Seminarului şi Atelierului Internaţional Tehnologii şi inovaţii actuale pentru patrimoniul cultural     The 5th International Seminar & Workshop on Emerging Technology and Innovation for Cultural Heritage

Tema 2017: Artefacte organice: de la cercetare la expunere

    

2017 Theme: Organic Artefacts: From Research to Exhibition

Locul de desfăşurare:
Centrul ASTRA pentru Patrimoniu, Muzeul în Aer Liber – Sibiu, Poarta 3 (Pădurea Dumbrava, nr. 16-20)
Venue:
ASTRA Centre for Heritage, Open Air Museum – 3rd Gate, (nr. 16-20, Dumbrava Forest, Sibiu).
Perioada:
13-14 septembrie 2017
Date:
13-14 September 2017, Sibiu, Romania
Organizatori:
- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Textile Pielărie,Sucursala Institutul de Cercetare Pielărie-Încălţăminte, Bucureşti
- Centrul de Pregătire a Conservatorilor şi Restauratorilor - CePCoR, Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu
- Asociaţia Română “Ştiinţa şi Patrimoniu Cultural în Conexiune” (i-CON)
Organisers:
- National Research & Development Institute for Textile and Leather (INCDTP), ICPI Division, Advanced Research for Cultural Heritage (ARCH) Group, Bucharest
- Training Centre for Conservators and Restorers - CePCoR, ASTRA National Museum Complex (CNM ASTRA), Sibiu
- Romanian Association ”Science and Cultural Heritage in Connection” (i-CON)
Tematica:
- analize ne-invazive de laborator şi in situ pentru diagnosticarea artefactelor
- sisteme inteligente de monitorizare a parametrilor ambientali indoor si outdoor
- determinarea calităţii aerului în depozite
- nano-materiale pentru conservare si restaurare
- materiale naturale – traditie si inovare
- idei practice pentru etalarea artefactelor
- concepte expoziţionale pentru muzee
      
Topics:
- non-destructive analysis for laboratory and in situ for the diagnostics of artefacts
- intelligent systems for monitoring indoor and outdoor microclimate parameters
- air quality measurement in heritage stores nano-materials for conservation and restoration
- natural materials – tradition and innovation
- practical ideas for the exhibition of artefacts
- exhibition concepts for museum purposes                                        
Colaboratori:
Institutul Naţional pentru Fizică şi Inginerie Nucleara - Horia Hulubei (IFIN-HH), Bucureşti, România
Collaborators:
Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering (IFIN-HH), Bucharest, Romania
Moderatori:
- Elena Badea, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Textile Pielărie, Sucursala Institutul de Cercetare Pielărie-Încălţăminte, Bucureşti şi Facultatea de Ştiinţe, Universitatea Craiova, România
- Andrea Bernath, Centrul de Pregătire a Conservatorilor şi Restauratorilor - CePCoR, CNM ASTRA, Sibiu, România
- Lucreţia Miu, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Textile Pielărie, Sucursala Institutul de Cercetare Pielărie-Încălţăminte, Bucureşti, România
Chairs:
- Elena Badea, National R&D Institute for Textile and Leather (INCDTP), ICPI Division, Bucharest and Faculty of Sciences, University of Craiova, Romania
- Andrea Bernath, Training Centre for Conservators and Restorers – CePCoR, CNM ASTRA, Sibiu, Romania
- Lucreţia Miu, National R&D Institute for Textile and Leather (INCDTP), ICPI Division, Bucharest, Romania
Seminar:
Seminar:
Ateliere:
- aplicaţii ale dozimetrului Memori - Terje Grontoft, Norwegian Institute for Air Research (NILU), Norvegia
- aplicaţii ale sistemului de monitorizare indoor si oudoor INherit - Cristian Andrei, Mira Telecom, România
- utilizarea echipamentului portabil imageMHT - Cristina Carsote, MNIR
- software de analiză statistică pentru interpretarea datelor analitice - Daniela Ichim, Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Roma, Italia
- aplicaţii ce utilizeaza echipamentul Raman portabil-Ioana Stanculescu, IFIN-HH Bucureşti, România
- confecţionare a două suporturi pentru etalarea unui obiect textil si a unuia din piele – Iulia Teodorescu, Muzeul ASTRA, România
Workshops:
- applications of the Memori Dosimeter - Terje Grontoft, Norwegian Institute for Air Research (NILU), Norvegia
- applications of the indoor and outdoor Inherit monitoring system - Cristian Andrei, Mira Telecom, Romania
- using the mobile imageMHT equipment - Cristina Carsote, MNIR
- the software for statistic analysis to interpret analitic data - Daniela Ichim, Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Roma, Italy
- applications which use the mobile Raman equipment - Ioana Stanculescu, IFIN-HH Bucharest, Romania
- manufacturing exhibition mounting systems for a textile and a leather object – Iulia Teodorescu, ASTRA Museum, Romania
Sesiunea de postere:
Evenimentul va cuprinde şi o Sesiune de Postere în cadrul căreia participanții vor avea ocazia să îşi prezinte lucrările. Pentru a vă înscrie, vă rugăm să ne trimiteţi rezumatul în limba engleză al lucrării pe care intenţionaţi să o susţineţi sub forma unui poster, ţinând cont de ariile tematice anterior enunţate şi de cerinţele de redactare care vă sunt puse la dispoziţie mai jos şi în modelul de rezumat. Dimensiunea posterului nu trebuie să depăşească 100x70 cm. Organizatorii vor demara un concurs cu premii pentru cele mai valoroase postere.
Pentru editarea unui compendiu electronic (eProceedings Book, eISBN) care să cuprindă toate contribuţiile incluse în cadrul evenimentului, vă rugăm să trimiteţi rezumatele d-voastră pană, cel târziu, în 25 iulie 2017, la adresa de e-mail de mai jos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Poster Session:
The event will also host a Poster Session, where the participants will have the chance to present their works. For subscribing, please, send us the abstract for the poster you intent to present with relevance to the announced topics. Abstract will be submitted in English and it will follow the requirements bellow and in the editing model. The size of the poster should not exceed 100x70 cm. A poster contest will be organized with awards for the most valuable works.
For editing an eProceedings Book (eISBN), with all the contributions of this event, please, send your abstracts no later than the 25th of July, 2017, at the following e-mail address: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Organizatori:
- Cristina Carsote, Asociaţia Română “Ştiinţa şi Patrimoniu Cultural în Conexiune” (i-CON)
- Ilinca Copil, Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu, România
- Bianca Dan, Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu, România
- Mădălina Fleancu, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Textile Pielărie, Sucursala Institutul de Cercetare Pielărie-Încălţăminte, Bucureşti, România
- Emanuel Hadâmbu, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Textile Pielărie, Sucursala Institutul de Cercetare Pielărie-Încălţăminte, Bucureşti, România
- Daniela Lăzureanu, Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu, Români
- Claudia Potcovel, Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu, România
Organising Committee:
- Cristina Carsote, Romanian Association ”Science and Cultural Heritage in Connection” (i-CON)
- Ilinca Copil, ASTRA National Museum Complex, Sibiu, Romania
- Bianca Dan, ASTRA National Museum Complex, Sibiu, Romania
- Mădălina Fleancu, National R&D Institute for Textile and Leather (INCDTP), ICPI Division, Bucharest, Romania
- Emanuel Hadâmbu, National R&D Institute for Textile and Leather (INCDTP), ICPI Division, ARCH Group, Bucharest, Romania
- Daniela Lăzureanu, ASTRA National Museum Complex, Sibiu, Romania
- Claudia Potcovel, ASTRA National Museum Complex, Sibiu, Romania

Limba oficiala a Seminarului va fi engleza, în vreme ce Atelierele se vor desfăşura în limba română, iar acolo unde va fi cazul, se va asigura traducere simultană.

English will be the official language of the Seminar while simultaneous translation will be performed during the Workshop for the Romanian participants.
Taxa de participare va fi de 65 lei, cu plata la sosire. Pentru studenţi, taxa va fi redusă la 30 lei.
Pauzele de cafea şi prânzul vor fi incluse în cadrul evenimentului, participanţii fiind nevoiţi să îşi asigure singuri cina.

 

Cazare. Organizatorii pot oferi, în ordinea solicitării, un număr limitat de locuri de cazare gratuite la Hostel Diana, Pădurea Dumbrava, http://www.muzeulastra.ro/servicii/servicii-cazare-hostel-diana-1-si-2.html.

 

Informaţii actualizate cu privire la lectorii invitaţi şi programul evenimentului vor fi disponibile, în curând, la adresa http://www.muzeulastra.ro/noutati.html, unde se vor putea descărca şi fişa de înscriere, respectiv modelul de rezumat.
Updated information on invited speakers and the programme will be soon available at http://www.muzeulastra.ro/noutati.html, where you would found also the registration form and the abstract template.

Evenimentul este organizat în cadrul activităţilor de diseminare ale următoarelor proiecte de cercetare: INHerit (PNCDI II 325/2014), KOLLART (PNCDI III 168/2017), PRO-ART (PNCDI III 162/2017) si NUTECO (C5-11/2016 IFA CEA).

The 5th International Seminar and Workshop is organised with the contribution of the following research projects: INHerit (PNCDI II 325/2014), KOLLART (PNCDI III 168/2017), PRO-ART (PNCDI III 162/2017) and NUTECO (C5-11/2016 IFA CEA.