Compartimentul de investigatii stiintifice, biologice si chimice

Compartimentul de investigatii stiintifice, biologice si chimice

Compartimentul de investigaţii ştiinţifice, compus din laboratoarele de investigaţii biologice şi chimice funcţionează ca o necesitate absolută pentru punerea bazelor ştiinţifice în activitatea de cercetare şi de practică de conservare-restaurare.

Laboratorul de investigaţii biologice este structura ştiinţifică cea mai veche din cadrul Laboratorului din Muzeul în aer liber, practic activitatea de conservare a patrimoniului monumental şi obiectual, din lemn desfăşurându-se sub conducerea sa o lungă perioadă până în anul 1989. Prin studiul ştiinţific al factorilor biotici şi abioticii, laboratorul de biologie a pus bazele, activităţii de conservare a monumentelor din expoziţia din Dumbrava. În prezent această activitate continuă cu monitorizarea factorilor de degradare biologici care afectează monumentele din lemn şi controlul periodic al stării de conservare al obiectelor din depozite. Investigatorul biolog realizează de asemenea identificarea  esenţelor lemnoase, a fibrelor textile şi a tipurilor de piele.

Laboratorul de investigaţii chimice a fost înfiinţat în anul 1996, fiind amenajat în clădirea din Piaţa Mică nr.11. Spaţiul a fost dotat cu aparatele de bază necesare analizelor microscopice şi a studiului de microclimat. În el îşi desfăşoară activitatea un chimist, expert în investigaţii chimice şi conservare preventivă.

Laboratorul deserveşte, în limita posibilităţilor, toate sectoarele Departamentului de conservare-restaurare din cadrul Complexul Naţional Muzeal "ASTRA", colaborând cel mai intens cu laboratorul de restaurare pictură tempera. Efectuează la cerere şi analize pentru terţi (Universitatea “Al. I. Cuza” - Facultatea de Teologie, Iaşi, Muzeul Judeţean Târgu Mureş şi Muzeul Bran, restauratori particulari etc.). De asemenea participă la pregătirea teoretică şi practică a studenţilor Secţiei de conservare-restaurare din cadrul Universităţii "Lucian Blaga" Sibiu, la formarea unor specialişti din ţară, şi colaborează cu Centrul de Formare Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii din Bucureşti.

Paleta analizelor oferite de acest sector este următoarea:
- examinări microscopice şi microfotografii;
- stratigrafii şi micromăsurători;
- determinări microchimice (pigmenţi, metale etc.);
- colorări şi teste specifice pentru clase de lianţi;
- analize gravimetrice şi granulometrice pentru mortare;
- măsurători şi înregistrări ale parametrilor de microclimat