Laboratoarele de restaurare textile-broderii

Laboratoarele de restaurare textile-broderii

Crearea laboratoarelor de restaurare textile a fost necesară având în vedere ponderea acestui patrimoniu (cca 25.000 de obiecte) în structura colecţiilor Complexului.

De asemenea varietatea şi valoarea mare a acestor colecţii, incluse în inventarele Muzeului de Etnografie Universală „Franz Binder", Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Săsească „Emil Sigerus", Muzeul Civilizaţiei Transilvane „ASTRA" şi Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale "ASTRA" (Muzeul în aer liber) au impus realizarea a două laboratoare în cele 2 sedii ale Complexului din Piaţa Mică nr. 12 şi „Muzeul în aer liber".

Laboratoarele funcţionează cu trei specialiste restauratoare cu studii superioare şi medii (2 atestate ca expert restaurator). Laboratoarele beneficiază de o dotare corespunzătoare necesităţilor activităţii de restaurare obiecte textile etnografice, utilizând o gamă variată de materiale şi componente de bună calitate impusă de problematica diversă şi cazuistica specifică obiectelor de factură populară. La acestea se adaugă necesitatea rezolvării problemelor de restaurare a obiectelor textile ce compun colecţia de etnografie universală ce necesită o cercetare şi cunoaştere amănunţită a materialelor, structurilor şi tehnicilor de execuţie (accesorii, coloranţi etc.) Operaţiile specifice domeniului restaurării textile sunt: testele de rezistenţă a coloranţilor, curăţirile, tratamentele chimice, consolidările, completările, reconstituirile de tehnică şi cromatică, dublările, etc. Pe lângă activitatea de restaurare a patrimoniului Complexului Naţional Muzeal "ASTRA” laboratoarele de restaurare textile realizează prin contractare, pentru beneficiarii externi din ţară şi din străinătate, lucrări cu grad ridicat de dificultate. Dintre acestea amintim:
  • steag de breaslă, secolul al XVIII-lea  Germania (pentru Fundaţia Kolping),
  • colecţia de obiecte textile aparţinând Muzeului Săsesc din Cisnădioara,
  • colecţia de broderii săseşti din Muzeul „Emil Sigerus" (sec. XVIII-XIX),
  • contract de prestare serviciu pentru restaurarea unui vesmant Preotesc pentru Muzeul Judetean "Aurelian Sacerdoteanu" Ramnicu Valcea.
Succesele şi prestigiul obţinute în activitatea profesională au impus acest domeniu şi în activitatea de pregătire a personalului de specialitate din ţară şi chiar din străinătate.