Laboratorul de restaurare ceramica-sticla-metal

Laboratorul de restaurare ceramică-sticlă-metal

Creat în anul 1991 pe nucleul activităţii de conservare obiecte ceramice, Laboratorul de restaurare ceramică-sticlă s-a dezvoltat în sediul din Piaţa Mică nr. 12.

Dotarea cu echipament, aparatură şi instrumentar este bună, adecvată problematicii de restaurare obiecte ceramice smălţuite şi nesmălţuite cu specific etnografic, precum şi a obiectelor din metale preţioase bijuterii populare sau inventar religios.

Colecţiile de ceramică din cele 4 muzee ale Complexului se ridică la peste 15.000 de obiecte, cu preponderenţă de uz gospodăresc: blide, căni, oale, căncee, cahle de sobe dar şi obiecte rituale sau cu caracter special, căni de breaslă, ulcioare de nuntă, sfeşnice, piese decorative etc (majoritatea obiectelor provenind din secolul XV-XX)  prezintă o cazuistică diversificată în funcţia de structura materială şi factorii de degradare la care au fost supuse.

O problematică aparte o ridică colecţia de etnografie universală aparţinând Muzeului de Etnografie Universală „Franz Binder", prin diversitatea materialelor ceramice componente, tehnicile de  execuţie şi, mai ales, prin raritatea şi uneori unicitatea pieselor.

În laborator lucrează un restaurator expert cu studii superioare, iar lucrările cele mai importante constau în curăţiri, consolidări, completări, integrări cromatice, reconstituiri etc.

Dintre lucrările deosebite realizate de-a lungul anilor amintim:

  • colecţia de cahle transilvane, expusă în expoziţia „Cahle Transilvănene sec. XV-XIX" din Muzeul “Emil Sigerus”
  • colecţia de ceramică smălţuită a Muzeului de Etnografie şi Artă Populară Săsească „Emil Sigerus" (piese valoroase din zona Saschiz secolul al XVIII-lea)
  • reconstituirea bustului împăratului Francisc I al Austriei (amplasat în nişa din zidul cetăţii sibiene). Lucrare realizată de Laboratorul de restaurare ceramică (restaurator Sorin Fogarascher), în colaborare cu Laboratorul de restaurare pictură tempera (restaurator Mirel Bucur)