Laboratorul de restaurare metal

Laboratorul de restaurare metal

Înfiinţat în anul 1991, din necesitatea realizării lucrărilor de conservare a patrimoniului de obiecte şi componente din metal, aparţinând colecţiilor Muzeului în aer liber, Laboratorul de restaurare metal etnografic funcţioneaza în Muzeul în aer liber.

Varietatea lucrărilor de conservare şi restaurare executate de specialistul acestui laborator este extrem de diversă mergând de la maşini cu acţionare cu abur (locomobil), la instalaţii de tehnică populară sau componente metalice ale obiectelor etnografice.

De asemenea, sunt conservate şi restaurate obiecte din inventarul ocupaţional, din recuzita obiceiurilor tradiţionale, din inventarul gospodăresc, precum şi componente ale portului popular.

În decursul anilor laboratorul a fost dotat cu aparatură, scule şi materiale necesare aplicării celor mai adecvate tehnici şi tehnologii pentru conservarea patrimoniului din Muzeul în aer liber şi din colecţii.

Cele mai importante lucrări constau în tratamente chimice pentru oprirea coroziunii metalelor sau aliajelor şi izolarea acestor structuri faţă de factorii de mediu precum şi curăţiri, consolidări, peliculizări de protecţie, reconstituiri, asamblări etc.

O activitate mai deosebită o constituie colaborarea cu colectivele de arheologi din Universitatea “Lucian Blaga" Sibiu în vederea punerii în valoare a descoperirilor arheologice având ca suport metalul precum şi pregătirea restauratorilor studenţi în acest domeniu.