Laboratorul de restaurare pictura tempera

Laboratorul de restaurare pictură tempera

Datorită faptului că Muzeul sibian deţine una dintre cele mai vaste şi valoroase colecţii de icoane pictate pe sticlă şi lemn (peste 2000 de piese) care necesită intervenţii specializate de conservare şi restaurare, în anul 1990, odată cu inaugurarea Muzeului Civilizaţiei Populare Tradiţionale "Astra", a fost înfiinţat si laboratorul. Acesta este organizat în sediul din Piaţa Mică nr. 12.

Colectivul implicat în activitatea de restaurare este format din 4 restauratori cu studii superioare cu doctorate, toti fiind atestaţi de MCC ca experţi în restaurare pictură tempera. Laboratorul dispune de o bună dotare, atât în ceea ce priveşte aparatura şi inventarul instrumental, cât şi în ceea ce priveşte protecţia personalului împotriva noxelor.

Laboratorul de restaurare pictură asigură conservarea şi restaurarea nu numai a patrimoniului Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" ci şi a unor piese valoroase aparţinând Patrimoniului Cultural Naţional. Cartea de vizită a specialiştilor din acest laborator cuprinde lucrări de excepţie realizate  de-a lungul anilor.

  • Icoanele Bisericii din Bezded, Muzeul în aer liber
  • Icoanele Bisericii Episcopale din Curtea de Argeş (expus în Muzeul Mănăstirii Curtea de Argeş)
  • Iconostasul Bisericii din Tiur (aparţinând Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia)
  • Icoane din colecţia Schitului Sub Piatră, com. Sălciua, jud. Alba
  • Colectia de icoane "Cornel Irimie"

 

Lucrările de restaurate mai ample, efectuate pentru beneficiarii externi, s-au realizat în colaborare cu toţi specialiştii din cadrul departamentului.

Activitatea practică a specialiştilor este însoţită de o intensă muncă de documentare şi cercetare, ale cărei rezultate fac obiectul lucrărilor de specialitate prezentate la numeroase saloane şi sesiuni naţionale şi internaţionale de restaurare sau publicate în reviste de specialitate.