Laboratorul de restaurare piele-blana

Laboratorul de restaurare piele-blană

Înfiinţat încă din anul 1990, ca urmare a necesităţii intervenţiei specializate pe bogatul patrimoniu constituit din obiecte cu suport piele, laboratorul de restaurare piele-blană s-a dezvoltat continuu, atât în ceea ce priveşte tehnica de lucru cât şi ca dotare materială şi spaţiu.

Colecţiile de obiecte din piele şi blană aparţinând Complexului Naţional Muzeal "ASTRA" provin, în marea lor majoritate din secolele XVIII- XX şi sunt componente ale colecţiilor de port: cojoace, pieptare, chimire, încălţăminte, curele, mănuşi, garnituri din blănuri scumpe etc. sau obiecte de utilitate gospodărească, harnaşamente, accesorii pentru transport.

În laboratorul de restaurare piele-blană se execută o gamă largă de lucrări de conservare şi restaurare, curăţiri, emolieri ale suportului, consolidări, reconstituiri de tehnică şi broderie din piele şi fibre textile, vopsiri, tratamente diverse. Lucrările se execută de către personalul specializat cu studii medii şi superioare atestat în specialitate.

Dintre lucrările mai importante amintim: colecţia de obiecte din piele aparţinând Muzeului Etnografic din Braşov, colecţia de obiecte aparţinând Muzeului Unirii din Alba Iulia, cojoc săsesc dintr-o colecţie particulară din Germania, etc.