Sectiune: Editura ASTRA MUSEUM
Editura ASTRA MUSEUM

Editura „ASTRA Museum” a fost înfiinţată în anul 1995, continuând şi dezvoltând publicarea de monografii şi periodice începută în anul 1966 de colectivul de specialitate condus de Cornel Irimie, ctitorul Muzeului în aer liber din Dumbrava Sibiului.

 

Editura „ASTRA Museum” pregăteşte editorial:
  • lucrări privind activitatea Complexului Naţional Muzeal ASTRA Sibiu, a secţiilor muzeale şi a departamentelor din subordinea sa: monografii, cataloage de colecţie şi de expoziţii, broşuri, pliante, volume ce reunesc comunicări ale unor sesiuni ştiinţifice, simpozioane sau congrese;
  • lucrări de referinţă în domeniile etnografiei, etnomuzeologiei şi antropologiei;
  • lucrări prioritare şi fundamentale privind problemele cu care se confruntă muzeele din România, cu prioritate muzeele în aer liber;
  • lucrări ale unor personalităţi de seamă şi specialişti în domeniul etnografiei aprobate de Consiliul Ştiinţific;
  • lucrări menite să contribuie la popularizarea şi valorificarea rezultatelor obţinute de colectivul de specialitate al muzeului;
  • lucrări pe suport electronic sau produse multimedia.

 

Publicatiile sunt impartite in:

 

Publicaţiile Muzeului ASTRA au un rol important în conturarea şcolii de etnomuzeologie, în individualizarea acesteia în context naţional şi internaţional. În paginile editate de-a lungul timpului, au fost prezentate: etapele de dezvoltare ale muzeului sibian (de la primele proiecte realizate de Asociaţiunea ASTRA pentru înfiinţarea şi organizarea, la Sibiu, a unui muzeu al românilor din Transilvania, până la structura de astăzi a complexului constituit din Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA, Muzeul Civilizaţiei Transilvane ASTRA, Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder”, Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Săsească „Emil Sigerus”), rezultatele cercetărilor de teren întreprinse în diferite sate româneşti de colectivul de cercetători şi muzeografi, lucrări în care civilizaţia tradiţională este tratată din perspective multiple: documentar-ştiinţifică, muzeistică, artistică, turistică şi chiar politică.