Mobilier pictat transilvănean
  • Autori: Simona Malearov, Camelia Ştefan
  • An apariţie: 2007
  • Preţ: stoc epuizat pentru varianta în română
Dintre toate valorile configurative ale habitatului medieval european, ecleziastic sau urban, cu adânci reverberaţii şi în mediile rural-europene, neîndoielnic, mobilierul pictat policrom dobândeşte în întreaga concepţie, prin efectele artistice excepţionale, o relevanţă superioară. În austeritatea şi rigoarea caselor ţărăneşti, din Ardeal, realizate începând din secolul al XV-lea în stilul francon şi apoi, din secolul al XVIII - lea în stilul baroc, explozia de culoare, de decoraţiuni vegetale şi florale, într-o expresie grafică naturalistă, conferă interioarelor o notă de eleganţă, de distincţie, de nobleţe, de preţiozitate şi uneori chiar de fast, pe care elementele textile şi ceramice – şi ele având o cromatică deosebită – nu fac decât să o potenţeze. Diversitatea categorială (mese, paturi, credenţuri, blidare, colţare, plafoniere şi chiar binale – tocuri interioare de uşi), tipologică şi stilistică, a mobilierului pictat, de esenţă etnografică (săsesc, maghiar, secuiesc şi – prin împrumut, ceva mai târziu şi nu numai în mediile de contact direct şi interacţiune efectivă, şi românesc) conferă genului toate caracteristicile unei categorii speciale a artei populare transilvănene. Specificitatea stilistică a diferitelor centre de pictură, derivată neîndoielnic din personalitatea şi registrul propriu ale fiecărei componente locale a breslei „lădarilor” (sau „tâmplarilor”), îmbogăţeşte şi diversifică aria creaţiilor acestui gen, permiţând o tratare fascinantă şi spectrală, cu beneficii substanţiale în cazul unei expoziţii dedicate genului sau în acela al unor cataloage artistice, de ţinută. Bogata colecţie de mobilier pictat a Muzeului „Emil Sigerus”, din cadrul Complexului Naţional Muzeal „ASTRA”, oferă oportunitatea ca după o valoroasă şi originală expoziţie a meşteşugului cahlelor (deschisă în anul 1998, la parterul imobilului monument istoric din Piaţa Mică nr. 12), care a ocazionat şi tipărirea catalogului celebrei colecţii, să organizăm cea de a doua expoziţie de gen (cea a mobilierului pictat), cu care vom inaugura, în anul 2007, noul sediu al Muzeului de Etnografie şi Artă Populară Săsească „Emil Sigerus” (după restaurarea „Casei Artelor” fosta hală a măcelarilor, din Piaţa Mică nr. 21). În felul acesta, harta etnomuzeală a Transilvaniei se îmbogăţeşte cu o nouă instituţie, inedită ca profil etnografic, alăturându-se şi completând Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder” şi Muzeul Civilizaţiei Transilvane „Astra”, ultimul, conceput modern, multietnic şi interdisciplinar, Sibiul devenind, în anul 2007, în contextul Capitalei Cultural Europene, un centru de interes deosebit al etnomuzeologiei europene.
Variante în limbile:- Germană: 25 LEI;- Engleză: 25 LEI