Evantaie de ieri şi de azi
  • Coordonator: Prof. Dr. Corneliu Bucur
  • An apariţie: 2007
  • Preţ: 2,5 LEI
Istoria evantaielor ca obiecte ceremoniale, de uz practic dar, mai presus de toate, decorative, porneşte de la egipteni, trecând prin secolul al XVIII-lea, perioada lor de glorie, până în zilele noastre când importanţa şi aria lor de răspândire au scăzut simţitor. Evantaiele nu sunt doar simboluri ale frumuseţii, măiestriei şi perfecţiunii, ci şi adevărate mărturii istorice ale perioadelor în care au fost confecţionate, reflectând schimbările de ordin social, politic dar şi estetic apărute în societatea umană. Expoziţia „Evantaie de ieri şi de azi. Colecţia Aurelia Veronica Filimon”, organizată la Sibiu, invită la o incursiune în lumea magică a evantaiului, realizată pe parcursul secolelor XVIII-XX. Aurelia Veronica Filimon, din Târgu Mureş, este posesoarea unui colecţii unice în ţară, de peste 200 de piese, strânse pe parcursul a zeci de ani, colecţie ce impresionează prin varietatea materialelor utilizate, a tehnicilor de execuţie şi a destinaţiei evantaielor. Fie că sunt pictate sau imprimate, simple sau cu bogate decoraţii, realizate în Europa sau în Orient, confecţionate din hârtie sau pene, de mici sau de mari dimensiuni, evantaiele istorisesc o poveste, oferă un pretext sau transmit un mesaj. Reprezentativ pentru valoarea şi specificitatea colecţiei este evantaiul cu autograful, datat 23 februarie 1897, al prinţesei Maria, viitoare regină a României, acesta având inscripţionate pe faţă şi pe verso texte în diferite grafii, fragmente din poezii în limba franceză şi spaniolă, desene în creion şi melodii pe portativ. Parfumul şi atmosfera din Viena anului 1740 sunt redate prin intermediul celui mai vechi evantai din colecţie, având scheletul din fildeş încrustat cu modele florale în folie de aur şi argint, decorat cu o broderie în fir de aur. O altă piesă rară, evantaiul confecţionat la Paris, în jurul anului 1840, este bogat incizat cu aur, pe foaia din mătase neagră având 8 medalioane cromolitografiate reprezentând portrete de doamne. Prin intermediul acestor mici şi delicate obiecte, de o impresionantă diversitate tematică şi tipologică, suntem introduşi într-o lume dominată de stil, frumuseţe, eleganţă şi mister...lumea amintirilor.

Zsukovski Raluca