Icoane pe lemn şi pe sticlă din principalele colecţii sibiene
  • Autor: Alina Geanina Ionescu
  • An apariţie: 2009
  • Preţ: stoc epuizat
Catalogul este o încercare de valorificare a colecţiilor de icoane păstrate în principalele instituţii de cultură sibiene. Cercetarea pieselor din colecţii a necesitat un studiu foarte atent. S-a urmărit tehnica în care au fost realizate icoanele, tipurile de suport pe care au fost pictate, traversele folosite, tratarea din punct de vedere stilistic a fiecărei piese în parte, calitatea pigmenţilor, elemente ce au furnizat date despre încadrarea icoanelor într-o perioadă anume.
S-a identificat în stilul de tradiţie bizantină, atât de caracteristic acestor lucrări, elementele care le particularizează ca spaţiu şi timp, ţinând cont atât de specificul ortodox al acestora cât şi de unele influenţe occidentale, care se manifestă în special în decoraţie, vestimentaţie şi detalii, compoziţia rămânând preponderent bizantină în varianta rusticizată specifică Transilvaniei. Acest aspect este amplificat şi de dihotomia cauzată de apartenenţa românilor transilvăneni la ortodoxie, respectiv la greco-catolicism. Este evident şi explicabil faptul că icoanele realizate pentru greco-catolici prezintă mai multe influenţe occidentale.
Complexitatea materialului extrem de bogat şi de variat din colecţiile sibiene nu a permis o cercetare exhaustivă, dar a permis o serie de atribuiri şi de datări. Cu această ocazie s-au introdus în circuitul ştiinţific un mare număr de icoane inedite sau puţin cunoscute.
Aportul lucrării de faţă este şi acela de a identifica, în principalele colecţii sibiene, icoane pe suport de lemn realizate de meşteri iconari renumiţi în pictura pe sticlă: Petru Zugravu din Topârcea, Ioan Pop Zugrav din Făgăraş, Savu Moga din Arpaşu de Sus, Pavel Zamfir din Laz, Matei Ţimforea din Cârţişoara.
Apare evidentă necesitatea aprofundării cercetărilor prin repertorierea întregului material din teren şi colecţii, respectiv prin elaborarea unor studii complexe interdisciplinare.
Chiar dacă unele datări şi atribuiri menţionate în catalog nu o să fie întru totul acceptate de specialişti, ele constituie o premisă pentru cercetarea ulterioară.