Icoane pe sticlă din patrimoniul Muzeului ASTRA Sibiu. Colecţia „Cornel Irimie”
  • Autor: Olimpia Coman-Sipeanu
  • An apariţie: 2010
  • Preţ: stoc epuizat
Volumul Icoane pe sticlă din patrimoniul Muzeului ASTRA Sibiu. Colecţia „Cornel Irimie” poartă semnătura cercetătoarei dr. Olimpia Coman-Sipeanu, expert restaurator pictură la Complexul Naţional Muzeal ASTRA. În cele 195 de pagini ale publicaţiei, autoarea ne prezintă colecţia de icoane pe sticlă adunată de-a lungul timpului de Cornel Irimie, reprezentant de marcă al etnografiei şi muzeologiei din România, iniţiator al Secţiei de Artă Populară Românească a Muzeului Brukenthal (1956), ctitor al Muzeului Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului.
Publicaţia se deschide cu un Cuvânt înainte (p. 3) semnat de academician Marius Porumb şi un Argument (p. 4) în care autoarea îşi face cunoscută intenţia, aceea de a „scoate la lumină” o colecţie de icoane restrânsă ca număr, dar reprezentativă pentru evoluţia picturii transilvane pe sticlă.
Catalogul este structurat în trei capitole distincte astfel:
Capitolul I: Cornel Irimie, personalitate marcantă a etnomuzeologiei româneşti: prin cele două subcapitole - Repere biografice (p. 7) şi Evocări (p. 12) - ne sunt prezentate cele mai importante momente din biografia lui Cornel Irimie precum şi o serie de evocări şi aprecieri, menite să întregească personalitatea cercetătorului sibian, făcute de prieteni, colegi şi colaboratori precum Olga Horşia, Marcela Necula Tatu, Horst Klusch, Mircea Tomuş, Ilie Moise, Maria Bâtcă etc.
Capitolul II: Scurtă incursiune în pictura românească pe sticlă: primul subcapitol Pictura românească pe sticlă. Evoluţie şi caracteristici generale (p. 16) cuprinde un amplu studiu, bine documentat şi foarte util, asupra icoanelor pe sticlă realizate pe teritoriul Transilvaniei, în secolele XVII-XX, în centrele specializate de la Nicula, Scheii Braşovului, Ţara Oltului, Valea Sebeşului, Mărginimea Sibiului etc. Într-un subcapitol distinct - Icoana pe sticlă între tehnică şi restaurare (p. 24) – autoarea abordează icoana pe sticlă sub aspectul materialităţii sale, insistând asupra relaţiei fireşti dintre tehnică şi restaurare.
Capitolul III: Colecţia de icoane pe sticlă „Cornel Irimie”: în Notă asupra colecţiei şi catalogului (p. 33) cele 64 de icoane pe sticlă, expuse în interiorul Cabinetului Memorial „Cornel Irimie”, sunt prezentate în funcţie de încadrarea lor în unul din marile cicluri iconografice (hristologic, mariologic, hagiologic), respectându-se totodată ordinea calendaristică precum şi gruparea pe centre de pictură. Pentru fiecare icoană s-a întocmit o descriere ştiinţifică cuprinzând alături de comentarii iconografice şi stilistice şi informaţii despre datare, localizare şi atribuire (Icoane, p. 35). În partea de final a catalogului sunt menţionate pentru toate icoanele: dimensiunile, materialele şi tehnica de confecţionare, descifrarea inscripţiilor, evaluarea stării de conservare, numărul de inventar din colecţie, bibliografia (Catalog , p. 164).
Cele două rezumate în limbile engleză (p. 187) şi germană (p. 190) fac această publicaţie accesibilă şi cercetătorilor din străinătate.
Bibliografia de specialitate (p. 193) cuprinde lucrările folosite la elaborarea catalogului.
Având o ţinută grafică excelentă, Icoane pe sticlă din patrimoniul Muzeului ASTRA Sibiu. Colecţia „Cornel Irimie” se distinge prin valoarea informaţiilor expuse, prin organizarea şi prezentarea unei ilustraţii de bună calitate.

Delia Voina