Mobilier pictat. Restaurarea colecţiei de lăzi de zestre a Muzeului ASTRA / Hand painted furniture. The restoration of ASTRA Museum's collection of dowry chests
  • Coordonatori: Valeriu Olaru, Gabriela Negoescu
  • An apariţie: 2011
  • Preţ: stoc epuizat
Începând din anul 2009 Complexul Naţional Muzeal ASTRA a derulat prin Mecanismul Financiar SEE (Granturile SEE) proiectul Conservarea şi restaurarea patrimoniului Muzeului în aer liber din Dumbrava Sibiului. Proiectul a fost realizat de un colectiv de specialişti din Muzeul ASTRA, iar bugetul necesar pentru aplicarea lui a avut o valoare totală de 2.916.238 Euro.
În cadrul proiectului s-au urmărit obiective precum: construirea şi punerea în funcţiune a Centrului ASTRA pentru patrimoniu; reconstrucţia şi restaurarea a 8 gospodării tradiţionale transferate în Muzeu în aer liber din Dumbrava Sibiului; tratamente de hidrofugare la 20 de construcţii din Muzeul în aer liber; înlocuirea învelitorilor degradate la 12 construcţii din Muzeul în aer liber; realizarea drenajului în zone cu exces de umiditate pe o lungime de 350 m. O componentă importantă a proiectului a constituit-o restaurarea a 45 de lăzi de zestre pictate din colecţia Muzeului ASTRA. În cadrul colecţiei de mobilier pictat lăzile de zestre ocupă un loc important. Aceste obiecte au avut o semnificaţie specială în interiorul locuinţei ţărăneşti. Lăzile de zestre adăposteau odinioară cele mai de preţ bunuri ale familiei: zestrea miresei, hainele de sărbătoare, bijuteriile, banii, etc. Timp de secole în toate comunităţile rurale lada de zestre a fost centrul atenţiei locuinţei demonstrând hărnicia, mândria femeilor şi bogăţia familiei.