Mărturii ale civilizaţiei transilvănene. Colecţia de cahle a Muzeului “ASTRA"
  • Autori: Szöcs Fülöp Károly, Roşca Karla
  • An apariţie: 2006
  • Preţ: epuizat
Lucrarea editată de Complexul Naţional Muzeal "ASTRA", cu sprijinul financiar al Guvernului României, Departamentul pentru Relaţii Interetnice, conţine o prezentare (text şi imagine) a tipurilor de cahle şi sobe existente în Transilvania din secolul al XIV-lea până în secolul al XX-lea, privite ca elemente de civilizaţie, definitorii pentru habitatul urban şi rural, subliniind relaţiile existente cu centrul şi vestul Europei şi influenţele venite de acolo.
Este primul catalog tematic al unei colecţii din patrimoniul Complexului Naţional Muzeal "ASTRA", care valorifică întreaga colecţie de cahle a muzeului, realizând, nu numai un istoric al meşteşugului, ci şi o tipologizare a pieselor, analizându-se cele mai importante centre de producţie.Lucrarea este structurată pe cinci capitole principale (Argument, Consideraţii istorice, Materia primă; tehnologia confecţionării şi decorării cahlelor; Ornamentica şi Catalog), oferind cititorilor necunoscători de limbă română o traducere a primelor două capitole în limbile germană, maghiară şi engleză.
Catalogul ştiinţific al colecţiei, realizat de cei doi autori, ne oferă oportunitatea lansării în circuit public şi de specialitate a aceastei colecţii de incontestabilă valoare aparţinând patrimoniului cultural naţional.