Muzeul "ASTRA". 100 de ani de etnomuzeologie românească la Sibiu. de la Muzeul "Asociaţiunii" la Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" (1905-2005): catalog-ghid
  • Coordonator: Prof. Dr. Corneliu Bucur
  • An apariţie: 2006
  • Preţ: -
  • STOC EPUIZAT
În secolul XX, numit şi "secolul muzeelor", muzeele etnografice au parcurs, într-un ritm tot mai accelerat, drumul spre o epocă a muzeelor specializate tematic, aceea a "muzeului etnologic, de istorie a culturii şi civilizaţiei populare". De la fondarea sa, Muzeul ASTRA a traversat această perioadă cu disponibilitatea reproiectării din mers a "scenariilor" fiecărei noi etape, conectat tot timpul la "noutăţile" mişcării muzeologice europene.
Ghidul de faţă a venit ca o necesitate a prezentării tuturor proiectelor, departamentelor muzeale şi paramuzeale, programelor şi colecţiilor acestui complex muzeu, numit Complexul Naţional Muzeal "ASTRA". Astfel, după un cuvânt introductiv al directorului general al muzeului, domnul prof. dr. Corneliu Bucur ("Muzeul ASTRA în secolul XX") şi prezentarea expoziţiei dedicate Centenarului muzeului, sunt prezentate proiectele ce au stat la baza fondării şi dezvoltării muzeului, muzeele ce fac parte din acest complex muzeal (Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale "ASTRA", Muzeul Civilizaţiei Transilvane "ASTRA", Muzeul de Etnografie Universală "Franz Binder", Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Săsească "Emil Sigerus", Muzeul Culturii şi Civilizaţiei Rromilor), programul "Tezaure umane vii", serviciile oferite de Muzeul ASTRA, programul "Pedagogie muzeală", Laboratorul de conservare – restaurare (cu programele privind conservarea patrimoniului) şi programele informaţionale (Centrul de Informare şi Documentare în Etnologie "Cornel Irimie", Kiosk info şi Studioul de film ASTRA).