Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale "ASTRA" (Dumbrava Sibiului). Catalog
  • Autor: Prof. Dr. Corneliu Bucur
  • An apariţie: 2008
  • Preţ: 35 LEI
În secolul al XX-lea, numit şi “secolul muzeelor”, muzeele etnografice au parcurs, într-un ritm tot mai accelerat, drumul spre o epocă a muzeelor specializate tematic, aceea a “muzeului etnologic, de istorie a culturii şi civilizaţiei populare”. De la fondarea sa, Muzeul ASTRA a traversat această perioadă cu disponibilitatea reproiect ării din mers a “scenariilor” fiec ărei noi etape, conectat tot timpul la “noutăţile” mişc ării muzeologice europene. Conceput şi iniţiat din raţiunea salvării de la dispariţie a monumentelor de tehnică popular ă, Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale “ASTRA” din Dumbrava Sibiului, unitate muzeală a Complexului Naţional Muzeal “ASTRA”, se constituie azi într-o colecţie de o covârşitoare importanţ ă istorico-documentară, oferind perspectiva – deopotriv ă istoricilor, etnologilor şi tehnicienilor – redescoperirii şi reproiectării unei evoluţii milenare a creaţiei tehnice populare preindustriale din România. Volumul Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale “ASTRA” (Dumbrava Sibiului). Catalog, autor prof. dr. Corneliu Bucur, director general al Muzeului “ASTRA”, îşi propune să r ăspundă la câteva întrebări, şi anume: pentru ce şi cum s-a născut Muzeul Tehnicii Populare; care este concepţia ştiinţifică, principiile şi regulile de bază ale organiz ării şi funcţionării acestui muzeu; conţinutul, structura tematică şi circuitul de vizitare în muzeu. Cele 448 pagini ale catalogului, bogat ilustrate cu fotografii color şi desene sunt structurate de autor în cinci capitole, astfel: I. Muzeul “ASTRA”. Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale din România; II. Patrimoniul Cultural Material, cu următoarele subdiviziuni: Procese şi procedee pentru obţinerea şi prelucrarea produselor animale şi vegetale, în scop alimentar, cu subgrupele: vânătoare, pescuit, albinărit, boştinărit, lumânărit, păstorit, viticultură, prelucrarea seminţelor oleaginoase, agricultură, cămări, pătule, crame şi morărit; Tehnici şi mijloace de transport şi comunicaţii - un loc important având ilustrarea noului Pavilion de prezentare a mijloacelor de transport -; Monumente de utilitate publică - cu descrierea hanurilor, a pavilioanelor de joc, a scrânciobului -; Prelucrarea lemnului, pietrei, metalelor, argilei, chihlimbarului şi minereurilor, cuprinzând grupele: prelucrarea lemnului, prelucrarea metalelor, prelucrarea argilei, prelucrarea minereurilor şi a pietrei; Procese şi procedee pentru prelucrare a pieilor şi fibrelor animale şi vegetale pentru îmbrăcăminte şi obiecte de uz utilitar-gospodăresc, având grupele: industria casnică, industrii textile hidraulice, complexe de industrii hidraulice; III. Etno Tehno Parc, cuprinde prezentarea programului destinat atragerii copiilor spre muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, având ca obiective iniţierea şi deprinderea celor mici cu tehnicile tradiţionale şi un glosar de termeni speciali în leg ătură cu tehnica populară; IV. Patrimoniul cultural imaterial, capitol destinat prezentării programelor iniţiate şi organizate de Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale “ASTRA” din Dumbrava Sibiului pentru păstrarea patrimoniului imaterial: “Tezaure umane vii”, cunoscută sintagmă a UNESCO, adoptată de Complexul Naţional Muzeal „ASTRA” pentru a-şi defini Programul de Protecţie a Patrimoniului Cultural Imaterial, Asociaţia Creatorilor Populari din România, Galeriile de Artă Popular ă, Târgul Creatorilor Populari din România, Olimpiada Naţională “Meşteşuguri Artistice Tradiţionale”, Festivalul Naţional al Tradiţiilor Populare, Academia Artelor Tradiţionale din România, Festivalul Naţional al Datinilor şi Obiceiurilor, Expoziţia “Tezaure umane vii”; V. Patrimoniul cultural artistic, ilustrează galeria modernă de sculpturi monumentale expuse în cadrul muzeul în aer liber precum şi o impresionantă bibliografie cuprinzând lucrările semnate de autorul catalogului. Volumul Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale “ASTRA” (Dumbrava Sibiului). Catalog reconstituie în paginile sale un univers miraculos al unei civilizaţii a habitatului tradiţional, al civilizaţiei tehnice populare, al culturii artistice tradiţionale şi al spiritualităţii româneşti.

La sfârşitul anului 2008, cu sprijinul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional, a fost tipărită, în condiţii grafice excelente, varianta în limba engleză a catalogului muzeului în aer liber.