Crucea pune a învierii. Tradiţii şi monumente funerare din Oltenia
  • Autor: Ovidiu Baron, Mirela Creţu, Valerie Deleanu, Cristina Bogdan, Silvia Marin-Barutcieff
  • An apariţie: 2011
  • Nr. pagini: 250
  • STOC EPUIZAT
Distingem de la o primă lectură cum coordonatorii volumului aflat în dezbatere au manifestat o deschidere metodologică extrem de importantă, prin aceea că au reunit în paginile sale oameni de litere dublaţi de calitatea de antropologi şi istorici ai culturii care au orientat structura volumului, către spaţii de investigaţie intelectuală, evoluând de la etnografie, antropologie către literatură şi istoria mentalităţilor colective şi a imaginarului. Un câştig important al volumului, fapt care-i confer „plusvaloare”, este tocmai caracterul interdisciplinar al demersului investigativ. Ceea ce-l deosebeşte ca produs cultural este tocmai geneza sa, fiind rodul unei cercetări complexe de teren, care a reunit cercetătorii din cadrul Muzeului ASTRA, autori şi coordonatori ai volumului. Investigaţiile ştiinţifice, derulate pe parcursul anului 2010 în arealul rural şi spiritual al judeţelor Gorj şi Vâlcea, au dobândit şi au înfăţişat o dublă valenţă, fiind valorificate academic, dar reprezentând şi temeiurile importante ale reunirii lor, într-un cadrul expoziţional cu acelaşi titlu. Câştigul patrimonial al colecţiilor Muzeului Civilizaţiei Transilvane ASTRA este de asemenea definitoriu. Este momentul să enumerăm titlurile şi autorii studiilor, în ordinea consacrată de parcursul editorial: Ovidiu Baron – Depăşirea traumei, reintegrarea în viaţa socială, după doliu, în comunităţile tradiţionale din Oltenia, Valerie Deleanu, – Cruci şi stâlpi de mormânt, cruci de jurământ din sudul Gorjului. Studiu de caz Plopşoru şi Turburea; Cristina Bogdan – A la recherche de la mort perdue. Traseu prin iconografia monumentelor de cult din Oltenia veacurilor XVIIIXIX; Silvia Marin-Barutcieff – Frica de moarte şi ecourile ei culturale. Sfântul Haralambie în Oltenia secolului al XIX-lea; Mirela Creţu – Crucea punte a Învierii. Marginalii la o expoziţie, şi Lucian Robu – Succinte aspecte teoretice şi istoriografice cu privire la importanţa crucii în mediul rural tradiţional. Lucrarea se poziţionează în mod constructiv, într-un circuit istoriografic caracteristic istoriei mentalităţilor colective, imaginarului social şi mai ales istoriei culturale, situându-se în aria preocupărilor ştiinţifice din ce în ce mai consistente în ceea ce priveşte imagologia morţii, în spectrul diversităţii culturale.

Lucian Robu