Crochiuri antropologice. Dascăli de arte tradiţionale
  • Autor: Ilie Moise
  • An apariţie: 2013
  • Preţ: stoc epuizat

Cuprins

Aniversarea semicentenarului Muzeului Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA din Dumbrava Sibiului (1963-2013) a sporit multitudinea de proiecte ale Complexului Naţional Muzeal ASTRA  printr-o serie de manifestări culturale, ştiinţifice, dar şi prin apariţii editoriale de specialitate. Dintre acestea, volumul Crochiuri antropologice. Dascăli de arte traditionale, semnat de prof. univ. dr. Ilie Moise, se înscrie în parametrii programului de recuperare, pentru cultura tradiţională, a acelui segment al patrimoniului imaterial, iniţiat şi promovat de Muzeul ASTRA, cunoscut sub denumirea de „Tezaure Umane Vii”.

Autorul atrage atenţia, pe de-o parte, asupra precarităţii învăţământului etnologic din România, care va avea drept consecinţă lipsa specialiştilor în domeniul culturii şi civilizaţiei tradiţionale iar, pe de altă parte, asupra necesităţii adoptării unei legislaţii clare în ceea ce priveşte statutul dascălilor de arte tradiţionale şi susţinerea lor în acţiunea de transmitere către generaţiile viitoare a meşteşugurilor autentice. Titlul elocvent al cărţii dezvăluie demersul creionării în câteva linii a trăsăturilor esenţiale ale dascălilor-meşteri care participă, anual, la Olimpiada Naţionară „Meşteşuguri artistice tradiţionale” desfăşurată în Dumbrava Sibiului. Aşezată sub reflecţia-cugetare a unui mare etnolog român, „A instrui şi, mai ales, a educa înseamnă a integra pe copil în neamul din care face parte” (Simion Mehedinţi), cartea profesorului Ilie Moise aduce aminte, totodată, de discursul de recepţie la Academia Română al lui Lucian Blaga, în care magul de la Lancrăm afirma răspicat că o cultură majoră are nevoie, în primul rând, de o temelie - matca stilistică a unei culturi populare. Păstrând contactul cu spiritualitatea tradiţională - pare a ne sugera autorul - creatorii vor produce opere universal valabile şi vor servi, în acelaşi timp, destinul neamului.

Cartea conţine 33 de fişe ale unor profesori reprezentativi pentru principalele zone etnografice din ţară, care se străduiesc să transmită tinerei generaţii tainele câtorva dintre cele mai importante meşteşuguri tradiţionale: olărit, împletit, ţesut, cusut, croşetat, brodat, confecţionat podoabe, cojocărit, confecţionat măşti, prelucrare artistică a lemnului, mobilier pictat, confecţionat instrumente muzicale, pictat icoane pe lemn, sticlă sau piatră, metaloplastie, încondeiat ouă, împletit fibre vegetale ş.a. Crochiuri antropologice... este o carte-dicţionar, cu accente sentimentale, dar axată pe rigoarea ştiinţifică a cercetătorului care a jurizat fiecare ediţie a Olimpiadei şi a urmărit îndeaproape evoluţia dascălilor de arte tradiţionale - aceşti „sacerdoţi care slujesc la altarul neamului, botezând şi interpretând, dând nume adevărate principalelor componente ale identităţii româneşti”.

Volumul I din seria Crochiuri antropologice, prin tematica abordată, ilustraţiile sugestive, dar şi prin unghiul nou din care este privită identitatea românească, are un statut aparte în literatura etnologică.

Andreea BUZAŞ