Vetre de civilizaţie românească. I. Civilizaţia Mărginimii Sibiului. Istorie. Patrimoniu. Valorizare muzeală
  • Autor: Prof. Dr. Corneliu Bucur
  • An Apariţie: 2003
  • Preţ: -
  • STOC EPUIZAT
Mărginimea Sibiului este una dintre cele mai reprezentative zone etnografice ale Transilvaniei, situată în sud, la poalele Muntelui Cindrel (între râul Olt şi Valea Sebeşului) şi este constituită din 18 sate cu populaţie curat românească. Păstrând, până aproape de zilele noastre, una din străvechile ocupaţii ale poporului român – păstoritul – Mărginimea se înscrie la loc de cinste pe coordonatele civilizaţiei şi culturii de tip tradiţional din România.
Conştient de importanţa pe care o reprezintă Mărginimea Sibiului pentru întreaga istorie a civilizaţiei populare româneşti, autorul a reuşit să realizeze un nou demers epistemologic privitor la îuna din cele mai pregnante zone etnografice ale Transilvaniei".
Lucrarea este structurată pe trei capitole: Istoria civilizaţiei (evoluţia istorică a modului de viaţă al mărginenilor), Patrimoniul (prezentarea monumentelor transferate în muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului şi o interpretare istorică şi culturală a grupelor tematice reprezentate în muzeu) şi Reprezentare şi valorificare muzeală.