Tratat de etnomuzeologie
  • Autor: Prof. Dr. Corneliu Bucur
  • An apariţie: 2004
  • Preţ: -
  • STOC EPUIZAT
Tratatul de etnomuzeologie este rezultatul experienţei de patru decenii în domeniul muzeologiei, a prof. dr. Corneliu Bucur, experienţă începută încă din anul 1964, când a luat contact pentru prima oară, în cadrul practicii universitare, cu şantierul muzeal din Dumbrava Sibiului. Produsul cultural al tuturor investigaţiilor în domeniul etnomuzeologiei, întreprinse de prof. dr. Corneliu Bucur, a devenit Muzeul "ASTRA" "redivivus", conceput în spirit modern, ca un muzeu de istoria civilizaţiei populare tradiţionale (readus la viaţă, în mod miraculos, după condamnarea sa la dispariţie în anul 1950).
Concepută în 2 volume, lucrarea cuprinde articolele publicate de-a lungul laborioasei activităţi a autorului, în domeniul etnomuzeologiei. Primul volum este structurat pe cinci capitole: Muzeele în Aer Liber (articole referitoare la muzeele în aer liber din România cât şi la Asociaţia Muzeelor în aer liber din România); Istoricul Muzeului Tehnicii Populare (o retrospectivă a Muzeului Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului); Muzeul ASTRA (înfăptuirile din muzeografia etnografică sibiană, începând de la înfiinţarea sa până în prezent, la programul "ASTREI" privind conservarea patrimoniului cultural-naţional şi valorificarea sa muzeală); De la Muzeul Tehnicii Populare la Muzeul Civilizaţiei Tradiţionale "ASTRA" (parcurge etapele şi realizările din decursul anilor 1962-2000); Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" (prezentarea muzeelor incluse în acest complex muzeal precum şi proiectele Muzeului "ASTRA").
Cel de-al doilea volum este, de asemenea, structurat pe 5 capitole: Cercetare-Identificare-Transfer-Reconstrucţie (cuprinde articole referitoare la activitatea de cercetare şi organizare a Muzeului, identificarea monumentelor transferate în Muzeul în Aer Liber, studii privind reconstrucţia şi restaurarea monumentelor din cadrul Muzeului în Aer Liber); "Museum Vivum" (este prezentat conceptul de museum vivum, dialogul dintre sat şi muzeu şi relaţia dintre muzeu şi public); Tezaure umane vii (prezentarea Academiei Artelor Tradiţionale din România, a Târgului copiilor meşteşugari din România, a Olimpiadei Naţionale "Meşteşuguri Artistice Tradiţionale"); Reformă şi management muzeal (articole referitoare la pregătirea de specialitate a cadrelor din muzeele etnografice, programul de reformă în domeniul activităţii muzeale şi concepţia modernă a muzeului etnografic); Programul "Europa - un patrimoniu comun" (sunt prezentate proiectele culturale propuse de Muzeul "ASTRA" în campania "Europa - un patrimoniu comun" şi premiile naţionale primite de Muzeul "ASTRA").