Tratat privind istoria civilizaţiei populare româneşti
  • Autor: Prof. Dr. Corneliu Bucur
  • An apariţie: 2004
  • Preţ: epuizat
Primul volum al lucrării este structurat pe trei capitole: Domeniul civilizaţiei populare tradiţionale şi al civilizaţiei tehnice populare (civilizaţia populară românească, civilizaţia tehnică populară – prezentarea sa în cadrul Muzeului Tehnicii Populare, creaţia tehnică), Metode de cercetare a civilizaţiei tradiţionale (metode de cercetare în etnografie, metodologia cercetării creaţiei tehnice preindustriale, importanţa izvoarelor arheologice în cercetarea etnografică, contribuţii în domeniul paleoetnografiei, izvoare etnografice), Civilizaţia tehnică tradiţională: sistemul instrumental (conceptele de unealtă şi instalaţie, evoluţie şi tipologie în sistematica instalaţiilor tradiţionale, tipologia morilor, moara de mână, instalaţii cu tracţiune animală de obţinere şi prelucrare a cerealelor, coordonate ale istoriei civilizaţiei şi a modului de viaţă la daci, romani şi români, monumente de tehnică populară).
Cel de-al doilea volum este structurat, de asemenea, pe trei capitole: Industriile populare – efect al revoluţiei tehnice medievale (consideraţii istorice şi etnografice privind apariţia instalaţiilor hidraulice, apariţia industriilor feudale, şteaza şi piua hidraulică, morile de apă, morile cu ciutură, moara cu dube, sistemul mulinologic reprezentat în Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale "ASTRA"), De la păstoritul arhetipal (stabulaţia) la transhumanţă – efect al difuzării piuăritului hidraulic, în secolul XIV, în Transilvania (invarianţă şi variabilitate în păstoritul tradiţional, noi contribuţii etnologice la stabilirea profilului istorico-cultural al poporului român, transhumanţa pastorală, prezentarea păstoritului în Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale "ASTRA", coordonate diacronice ale modului de viaţă zonal în secolele XI-XX), Meşteşuguri - Artă populară (Salvarea meşteşugurilor populare din România, conservarea artei populare româneşti "in actu" şi "in vivo", manifestări de artă populară, meşteşugul olăritului).
Astfel, se relevă realizarea primului tablou taxonomic general al sistemului instrumental-tradiţional din civilizaţia populară, care susţine nivelul superior al civilizaţiei tehnice tradiţionale a românilor precum şi vasta, uriaşa, prin importanţa sa culturală, acţiune de realizare a Muzeului Civilizaţiei Populare Tradiţionale "ASTRA" (pe 100 ha, în Dumbrava Sibiului), o instituţie capitală pentru înţelegerea întregii istorii a civilizaţiei românilor şi o instituţie simbol a indentităţii noastre culturale.