copertaNarcisaStiuca

Spirala Sarbatorilor
Rosturi, talcuri si deslusiri

Autori: Narcisa Alexandra ȘTIUCĂ
ISBN: 978-606-8520-98-8
Anul apariţiei: 2014
Editura “ASTRA Museum”, Sibiu
Număr pagini: 252
Format: 14,6 x 21 cm
Preţ: -
STOC EPUIZAT
 
Cuvant inainte
Lucrarea de faţă se doreşte a fi un fel de „carte de învăţătură” despre anotimpuri, luni şi zile cu toată încărcătura lor sacră, atât creştină, cât şi precreştină.
În anii din urmă s-au mai scris asemenea cărţi fie că au îmbrăcat forma unor dicţionare sau a unor crestomaţii puse sub semnul restituirii, fie că au adoptat un ton didactic sau orientat către studierea resorturilor care imprimă dinamică tradiţiei.
Este răspunsul specialiştilor în etnologie la nevoia de cunoaştereşi afirmare a dominantelor noastre identitare, un răspuns convingător, mai ales atunci când inventarierea este însoţită de actualizarea faptelor de cultură populară şi de interpretarea lor.
Mi-am propus ca în cele trei „cărţi” să sintetizez şi să formulez interpretări („decriptări”) ale sărbătorilor mari şi mărunte - unele de mare prestigiu, altele deja uitate sau doar trecute în memoria culturală latentă - în ideea de a construi un profil al festivului în civilizaţia românească. Desigur că majoritatea caracterizează stadiul tradiţional, rural al acesteia, dar câţi dintre noi pot mărturisi că au o descendenţă exclusiv urbană şi câte dintre oraşele (cu evident aer cosmopolit) nu sunt constituite din micro-colectivităţi de sorginte ţărănească?!...
Prin urmare, cititorii vor afla în acest volum tradiţii răspândite pe întreg teritoriul României, atestate de lucrări şi exegeze mai vechi sau mai noi, unele modificate şi resemantizate, altele prezentând variante zonale sau chiar locale, adevărate embleme identitare intim conectate la ritmul ocupaţiilor dominante sau dictate de profilul spiritual al românilor.
Acestei perspective i-am adăugat o alta absolut necesară demersului meu: încercarea de a armoniza semnificaţiilecreştine cuprinse în Sinaxarul ortodox cu cele pe care le-a generat religiozitatea populară  de-a lungul secolelor (de la simple tradiţii orale, care justifică un comportament îndătinat, la legendele apocrife). Este vorba despre identificarea unor straturi profunde, despre reconstituirea printr-un anume fel de arheologie culturală, a reprezentărilor mitice şi reflectărilor cùlturilor acestora în practici, acte şi gesturi care atestă străvechiul lor prestigiu şi justifică păstrarea ca vestigii ale unei civilizaţii ancestrale.
Nu m-am oprit doar asupra acestor semnificaţii, care multor cititori li s-ar putea părea vetuste, ci am adus „martori recenţi”, notaţiişi interpretări a ceea ce este astăzi viu, toate rezultate din cercetări de teren derulate în ultimele două decenii în zone cu vocaţie conservatoare.
Dacă prin primele încercări datând din 2003-2004, publicate în volumele Sărbătoarea noastră cea de toate zilele (I - II) am intenţionat să elaborez o sinteză cu rost de popularizare, lucrarea de faţă nu se îndepărtează de această perspectivă, însă şispecialiştii pot să găsească informaţiişi sugestii interpretative deloc de neglijat. Prin urmare, Spirala sărbătorilor poate fi utilă cititorului pasionat de tradiţiile noastre şi debutantului în studii etnologice, cercetătorului de cabinet, dar şi celui interesat de ceea ce ne mai rezervă astăzi „terenul naţional”.
Narcisa Alexandra ȘTIUCĂ