coperta Pavelescu

Ethnos 6. Arta populara romaneasca: studii de etnografie si folclor/ Gh. Pavelescu
Editor: Amalia Pavelescu
ISBN: 978-606-8520-95-7
Anul apariţiei: 2014
Editura “ASTRA Museum”
Număr pagini: 250
Format: 14,6  x 21 cm
Preţ: -
STOC EPUIZAT

 

 

 

Cuvant inainte

Prezentul volum, „Ethnos 6”, a fost plănuit de Gh. Pavelescu în cadrul unei serii de volume cu tematică etno-folclorică, în intenția autorului de a prezenta întreaga activitate de cunoscător, cercetător al terenului rural și de „birou”, pe tărâmul etnografiei, folclorului, sociologiei și antropologiei.
Autorul a început demersurile pentru alcătuirea acestui volum încă din iarna anului 2007, din dorința de a prezenta „pagini despre arta populară a românilor din Transilvania”. Studiile se referă îndeosebi la Valea Sebeșului și Mărginimea Sibiului. Preocupările lui Gh. Pavelescu pentru arta populară și roadele acestui interes au fost constante, începând de la 22 de ani, când a susținut comunicarea „Nouvelles contributions à l'étude de la peinture sur verre en Transylvanie” în cadrul celui de al 17-lea „Congres Internațional de Etnografie și Preistorie”, ce a avut loc la București, în 4. IX. 1937, au continuat de-a lungul anilor, prin cercetări de teren, studii și recenzii, ultimul articol, „Artă sacră și artă profană”, fiind scris în 2007, la 91 de ani.
O parte din textele selecționate au fost alese de Gh. Pavelescu în vara anului 2008, cuprinzând atât lucrări inedite publicate în periodice, volume colective sau personale, cât și recenzii referitoare la studii despre arta populară. Ordinea de prezentare în volum este cea cronologică, în interiorul celor două mari capitole: 1. Studii și articole și 2. Recenzii.
Cartea oferă o oglindă atât a activității profesorului Gh. Pavelescu în perspectiva celor 7 decenii de activitate, cât și a interesului față de arta populară, în general. Recenziile făcute, diferitele trimiteri și afirmații alcătuiesc o viziune asupra manifestărilor, problemelor și interesului față de arta populară a creatorilor înșiși și a cercetătorilor. Concluzia lecturării volumului este că „plângerile” cercetătorilor, problemele de interes scăzut față de producerea obiectelor de artă populară, dificultățile de difuzare, dezinteresul față de creația autentică, concepțiile estetice asupra valorii și kitschului, transformarea gustului estetic sunt în linii mari aceleași, indiferent de perioadă.
 
Amalia Pavelescu