Cibinium 2011
 • Autori: ***
 • ISSN: 1842-0249
 • Anul apariţiei: 2011
 • Număr pagini: 350
 • Format: 21x29,7cm (A4)
 • Preţ: 18 Lei
CIBINIUM, publicaţie cu profil etnografic bine definit în literatura de specialitate, marchează în acest tom, printr-un capitol special, aniversarea celor 150 de ani de la întemeierea, la Sibiu, a Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român ASTRA. Importanţa cunoaşterii şi prezentării unor momente din istoria Asociaţiunii ne-o dorim ca un modest omagiu pentru înaintaşi, dar şi ca o provocare prin noile modalităţi de cercetare a vastului material documentar pe care îl oferă încă ASTRA.

Păstrând tipicul volumelor anterioare Cibinium 2011 este structurat în cinci capitole mari, astfel:

 1. I. ASTRA 150 DE ANI DE LA ÎNFIINŢARE:

Prof. Univ. Dr. Dumitru Acu, 150 de ani de spirit astrist; Director general, Valeriu Ion Olaru, Complexul Naţional Muzeal ASTRA la aniversarea Asociaţiunii Pentru Literatura Română Şi Cultura Poporului Român ASTRA; Prof. Univ. Dr. Dumitru Acu, Asociaţiunea ASTRA, ieri şi azi - 150 de ani de la înfiinţare; Octavian Bologa, Preşedinţii Asociaţiunii la aniversarea a 150 de ani de la întemeierea acesteia; Pamfil Matei, Andrei Bârseanu în slujba culturii româneşti. Indice biobibliografic, cronologic; Mihai Sofronie, Badea Gh. Cârţan şi ASTRA; Radu Vancu, Casa Naţională şi Revista Transilvania sau mirabila naştere a trupului de către suflet; Prof. Univ. Dr. Elena Macavei, Asociaţiunea ASTRA şi emanciparea femeii; Delia Voina, ASTRA şi activitatea muzeografică, Dr. Ioan Lăcătuşu, Surse bibliografice referitoare la activitatea ASTREI din sud-estul Transilvaniei; Carmina Maior, Momente din activitatea Despărţământului ASTRA din Câmpia Turzii. Documente din Arhiva Ştiinţifică a Muzeului ASTRA; Dr. Ovidiu Baron, Biblioteca Centrală a Asociaţiunii şi bibliotecarii săi – Raport asupra unui prim secol de existenţă; Delia Voina, Ana Grama, Etnomuzeologie transilvană. Muzeul „Asociaţiunii”. 1905-1950, Sfântu Gheorghe, Editura Eurocarpatica, 2010, 328 p.

 1. II. CULTURĂ MATERIALĂ / PATRIMONIU MATERIAL

Ciprian Ştefan, Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA în 2011; Marius-Florin Streza, Finalizarea organizării grupei de industrii textile hidraulice din cadrul Muzeului Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA Sibiu; Constantin Popa, Aspecte ale civilizaţiei populare tradiţionale în sate de pe Valea Carasului, Judeţul Constanţa; Valerie Deleanu, Care tradiţionale în Ţara Oltului; Mihaela Gherghel, Prepararea pâinii în Mărginimea Sibiului: Răşinari, Gura Râului, Orlat; Elena Găvan, Tradiţii textile pe valea Hârtibaciului, Alţâna, judeţul Sibiu. Studiu de caz; Camelia Ştefan, Textile decorative din colecţia Muzeului de Etnografie Săsească „Emil Sigerus”; Dr. Anda-Lucia Spânu, Scene de etnologie urbană în imagini istorice ale oraşelor României de azi.

 1. III. CULTURĂ IMATERIALĂ / PATRIMONIU IMATERIAL

Elena Găvan, Fenomenul de salvgardare a vechilor meşteşuguri. Olimpiada Naţională „Meşteşuguri artistice tradiţionale”. Reflecţii; Dr. Elena Băjenaru, Icoana pe sticlă din Ţara Făgăraşului şi sursele de inspiraţie. Evangheliile şi Legendele Apocrife;

 1. IV. MUZEOLOGIE / MUZEOGRAFIE

Carmina Maior, Discurs expoziţional: „O carte de poveşti, o jucărie, albumul cu fotografii: copilărie”; Karla Roşca, Expoziţia Ceramica Din Transilvania. Secolele XVII-XXI; Camelia Ştefan, Simona Malearov, Expoziţii temporare ale Muzeului de Etnografie şi Artă Populară Săsească „Emil Sigerus” din anul 2011; Dr. Imgard Sedler, Wohnkultur und bemalte wohneinrichtungen im ländlichen Südsiebenbürgen (I); Raluca Buşie, Fotografii din Altaiul siberian şi Kamchatka la Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder”; Maria Bozan, Lectura expunerii muzeale: strategii textuale.

 1. V. Conservarea şi restaurarea patrimoniului

Gheorghe Faraon, Conservarea şi depozitarea colecţiei de icoane pe sticlă a Muzeului Ţării Făgăraşului „Valer Literat”; Florenţa Moga, Restaurarea unui pieptar oltenesc din colecţia Muzeului Olteniei – Craiova; Vasilica Izdrailă, Cornelia Kertesz, Restaurarea unor căiţe săseşti.

Periodicul se încheie cu recenzii şi prezentări de carte din domeniul etnografiei apărute în ţară şi în cadril Editurii ASTRA Museum, precum şi cu aniversări şi comemorări ale unor muzeografi şi specialişti care au lucrat la Muzeul Tehnicii Populare.