Cibinium 2012
  • Autori: ***
  • ISSN: 1842-0249
  • Anul apariţiei: 2012
  • Număr pagini: 300
  • Format: 21x29,7cm (A4)
  • Preţ: 17 Lei
Cibinium 2012 promovează publicarea de studii şi comunicări, recenzii şi prezentări de carte axate pe subiecte din domeniile: etnografie, etnologie, antropologie, muzeologie, conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural. Primul capitol, dedicat culturii materiale reuneşte următoarele studii: Digitizarea în slujba patrimoniului muzeal. Baza de date online a colecţiilor Muzeului de Etnografie Universală „Franz Binder” din Sibiu (Maria Bozan, Gabriela Călin-Mihălţian, Marius Suciu, Simona Moroni, Benedetta Orlando), Muzeul prin fereastra calculatorului (Marius Suciu), Centrul de pictură pe sticlă Şcheii Braşovului ilustrat în colecţia Muzeului ASTRA, Sibiu (Olimpia Coman-Sipeanu), Căruţe tradiţionale din Ţara Oltului (Valerie Deleanu), Aspecte de morbiditate, profilaxie medicală şi mortalitate în Transilvania rurală interbelică. Studiu de caz asupra publicaţiilor medicale ale ASTREI (Lucian Nicolae Robu), Folclor identitar în cultura carpatică. Culegeri din satul Vidacut (judeţul Harghita). Restituiri din Arhive (Dorel Marc), Stâna. Revista „Uniunii Oierilor” din România (Carmina Maior), Din istoria şi tradiţiile cortorarilor din sudul Transilvaniei (Oana Burcea), Frumoasa Lumii, Viteaza Lumii sau tărâmul de dincolo de nori (Alexandra Gruian), Biserici de lemn din judeţul Sibiu. Mărturii ale civilizaţiei lemnului. Circuit turistic religios (Raluca Iliuţ), Contribuţii la istoria construcţiei bisericilor din Turnu Roşu (Porceşti) şi Boiţa (Mihai Georgiţă), Notaţia tradiţională a muzicii folclorice din perspectiva istorică (Lucian Emil Roşca), Un program internaţional în Complexul Naţional Muzeal ASTRA. Noaptea Europeană a Muzeelor 2012. Muzeele într-o lume în mişcare. Provocări noi. Inspiraţii noi (Liliana Oprescu, Raluca Andrei). În capitolul al doilea, Restaurarea patrimoniului național, sunt prezentate studii privind metode şi tehnici moderne de restaurare a patrimoniului aplicate în domeniul, semnate de Adrian Rauca (Ruina Bisericii Evanghelice din Jelna. Probleme de prezentare estetică ale unor fragmente de pictură Affresco), Ana-Irina Motronea (Degradări ale operelor de artă cauzate de factorul uman. Icoana împărătească pe suport de lemn „Sf. Ioan Botezătorul”), Dana Lăzureanu (Studiul tehnicii și materialelor constitutive ale icoanelor pe sticlă şi lemn din colecţia Complexului Național Muzeal ASTRA), Vasilica Izdrailă, Cornelia Kertesz, Iulia Teodorescu, Daniela Lăzureanu, Ileana Chirtea (Investigarea şi restaurarea unui veşmânt preoţesc), Gabriela Negoescu (Simbolistica ornamentici mobilierului pictat din spaţiul transilvănean), Anca Pripon (Restaurarea lăzii de zestre din colecţia Complexului Naţional Muzeal ASTRA Sibiu. Problematica repictărilor), Florenţa Moga (Metode şi tehnici de restaurare a unui chimir). Volumul se încheie cu capitol dedicat aniversărilor – comemorărilor precum şi cu o serie de recenzii şi prezentări ale unor publicaţii recent tipărite.

Delia Voina

 

Delia Voina