CIBINIUM_2014

Cibinium 2014

Autori: ***
ISSN: 1842-0249
ISSN-L: 1842-0249
Anul apariţiei: 2014
Număr pagini: 300
Format: 21 x 29,7cm (A4)
Preţ: 25 Lei
Cuprins
CUPRINS
STUDII ŞI ARTICOLE

 

 Elena GĂVAN |  7
Cojocul din zona Sibiului. Măiestrie. Stil. Nobleţe. Perspectivă expoziţională
The Wool Coat from the Area of Sibiu. Mastery. Style. Nobility. Exhibition Perspective
Constantin MATEI |  19
Sania de treierat (tribulum): perspectivă etnoarheologică. Studiu de caz asupra unui exemplar din colecţia Muzeului Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA Sibiu
The Threshing Sledge ('Tribulum'): an Ethno-Archaeological Perspective. Case Study of One such Item from the Collection of the ASTRA Museum of Traditional Folk Civilization from Sibiu
Liviu VELŢAN |  35
Fişele boştinarilor din Sebeşul de Jos. Indicatori ai psihologiei acestora
Wax-Makers' Sheets from Sebeşul de Jos. Indicators of their Psychology
Valerie DELEANU |  51
Vehicule tradiţionale de mici dimensiuni - roabă, cărucior, rotilă - în Ţara Oltului (I)
Small-Size Traditional Vehicles - Wheelbarrow, Cart, Plough Wheel - in Ţara Oltului (I)
Lucian Nicolae ROBU |  55
Aspecte social-economice şi arhitectonice ale locuirilor temporare din podişul înalt al Mehedinţiului
Social-Economic and Architectural Aspects of the Temporary Habitations from the High Plateau of Mehedinţi
Marius Florin STREZA |  69
Mori cu ciutură din judeţul Mehedinţi. Starea actuală a instalaţiilor hidraulice tradiţionale din Plaiul Cloşani şi Clisura Dunării
Mills with Ciutură (Horizontal Hydraulic Wheel) in the County of Mehedinţi. Current State of Traditional Hydraulic Installations from Plaiul Cloşani and the Danube Gorge
Nicolae Adrian ALEXE |  79
Uniforma gradelor inferioare de jandarmi rurali din România, model 1893-1895
Uniform of Lower Rank Rural Policemen in Romania, a 1893-1895 Model
Liliana OPRESCU |  91
Noaptea Europeană a Muzeelor - un deceniu de la relansarea evenimentului în Franţa, zece ediții la Complexul Național Muzeal ASTRA
Night of the Museums – One Decade since the Event has been Relaunched in France, Ten Editions in the ASTRA National Museum Complex
Florentina PLENICEANU |  101
Deziderate privind contribuţia activităţii non-formale în şcoala primară
Goals Regarding the Contribution of Non-Formal Activity in Primary School

 

 CONSERVARE - RESTAURARE

Ana-Irina MOTRONEA |  107
Acte de vandalism și neglijenţă în bisericile de lemn din nord-vestul Transilvaniei
Acts of Vandalism and Neglect in the Wooden Churches from North-West Transylvania
Mirel BUCUR, Anamaria FLOCA |  113
Intervențiile de restaurare şi investigarea radiologică digitală în cazul unei icoane împărăteşti din patrimoniul administraţiei prezidenţiale Iisus Hristos Pantocrator, flancat de Apostoli
Interventions of Restoration and Digital Radiological Investigation in the Case of the Icon Jesus Christ Pantocrator Flanked by the Apostles, from the Heritage of the President's Administration
Lucrările Simpozionului: Textile de patrimoniu între conservare, restaurare şi valorificare expoziţională, desfăşurat în perioada 7-8 octombrie 2013, la Centrul de Pregătire a Conservatorilor şi Restauratorilor - CePCoR, Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu
Aurora - Florentina ILIE |  121
Alternative în metodologia restaurării şi conservării uniformelor militare
Alternatives in the Methodology of Restoration and Conservation of Military Uniforms
Carmen MARIAN |  135
Aspecte privind conservarea textilelor de mătase - metode clasice și experimentări actuale
Aspects Regarding the Conservation of Silk Fabrics – Classical Methods and Current Experiments
Florica ZAHARIA |  145
Minimal Intervention Approach in Textile Conservation Practice at the Department of Textile Conservation, The Metropolitan Museum of Art
Principiul intervenţiei minime în conservarea textilelor în cadrul Departamentului de Conservare Textile, Muzeul Metropolitan de Artă
Iolanda TURCU |  159
Restauratorii de textile între necesitate și realitate
Textile Restorers between Need and Reality
Beatrice-Gabriela JÖGER |  169
Textiles in Interior Architecture
Textilele în arhitectura de interior
Lucia Cristina MARCHIDAN |  185
Propuneri în vederea restaurării unui ştergar de perete
Proposals for the Restoration of a Wall Towel
Vasilica IZDRAILĂ, Cornelia KERTESZ |  197
Utilizarea regnalului în conservarea-restaurarea textilelor de patrimoniu
Use of Regnal in Conservation and Restoration of Heritage Textiles
Ioana COVA |  203
The Conservation of a Samurai Armor
Conservarea unei armuri de samurai
Ileana CREŢU, Ioan Mihai Anton LUPU |  215
Tipologie textilă şi forme de degradare
Textile Typology and Forms of Degradation
Ioan Mihai Anton LUPU, Ileana CREŢU |  233
Curăţarea textilelor
Cleaning the Textiles
Ileana CREŢU, Ioan Mihai Anton LUPU |  249
PRIMUM NON NOCERE & MINIMA INTERVENŢIE:
Broderie China, 1824 - studiu de caz -
PRIMUM NON NOCERE & MINIMAL INTERVENTION:
Embroidery from China, 1824 - Case Study
Corinna KIENZLER |  267
Tradition and Transmission of Textile Conservation Techniques until Today
Tradiţia şi transmiterea tehnicilor de conservare a textilelor până în zilele noastre

 

  PREZENTĂRI DE CARTE. RECENZII

 Valerie DELEANU |  283
Delia Voina, Nicuşor Dănuţ Ivănuş, Lumea satului interbelic în imagini fotografice. Colecțiile Emil Fischer, Sibiu, Editura „ASTRA Museum”, Editura Muzeului Naţional Brukenthal, 2014
Valerie DELEANU |  285
Ilie Moise, Povestea caselor. Casa Cut, Craiova, Editura Universitaria, 2013
Lucian Nicolae ROBU |  287
La masă cu oamenii Deltei, coordonatori Bogdan Iancu, Monica Stroe, Bucureşti, Coresi, 2012
Liliana OPRESCU |  290
Nicolae Iorga despre secui și rostul lor între români, Sfântu Gheorghe, Editura Eurocarpatica, 2014
Lucian Nicolae ROBU |  293
Antonio Momoc, Capcanele politice ale sociologiei interbelice. Şcoala gustiană între carlism şi legionarism, prefaţă de Zoltán Rostás, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2012

  IN MEMORIAM

Lucian Nicolae ROBU |  299
Emilia Pavel – In memoriam