Cibinium 1990 - 2000. Studii şi cercetări privind politica reformei în etnologia românească: contribuţia Muzeului „ASTRA”
  • Autori: ***
  • ISBN: 973-99619-0-8
  • Anul apariţiei: 2000
  • Număr pagini: 364
  • Format: 21x29,7cm (A4)
  • Preţ: -
  • STOC EPUIZAT
Este structurat pe opt teme distincte. Primul capitol cuprinde articole privind evoluţia muzeului: analizarea concepţiei orientării cercetării ştiinţifice şi selecţionării, achiziţiei, transferului şi reconstrucţiei monumentelor; concepţia nouă de ilustrare a celor mai ample procese din istoria civilizaţiei românilor (păstoritul, morăritul şi mijloacele de transport); patrimoniul arhitectural şi etnografic-obiectual din Transilvania; completarea structurii tematice a muzeului cu două noi sectoare (monumente de utilitate publică şi al sculpturii aulice monumentale).
Articolele prezentate în al doilea capitol tratează experienţa Muzeului ASTRA privind revitalizarea, catalizarea şi transmiterea noilor generaţii, a unui patrimoniu cultural vivant (prin Academia Artelor Tradiţionale din România, Olimpiada meşteşugurilor artistice tradiţionale din România, Asociaţia creatorilor populari din România, Galeriile de Artă Populară). Tot aici sunt tratate şi reconstituirea obiceiurilor tradiţionale în muzeu şi recuperarea conştiinţei propriei identităţi culturale comunitar-săteşti de către locuitorii satelor ce au consimţit la translatarea propriului patrimoniu în muzeu.
Cel de-al treilea grupaj de materiale prezintă activitatea Laboratorului Zonal de restaurare-conservare, de la materialul generic (concepţie generală, structura pe domenii şi specializări), la cele ce prezintă atelierele de restaurare pe genuri. Cel de-al patrulea capitol este reprezentat de Studioul “ASTRA FILM”, urmat de cele destinate: marketingului cultural şi a investigării socio-culturale a publicului vizitator; informatizarea patrimoniului (baza de date, concepţia de organizare şi funcţionare a Centrului de Informare şi Documentare “Cornel Irimie” şi lansarea pe Internet a celor opt programe lansate de Muzeul ASTRA. Sunt prezentate apoi articole apărute în publicaţii din străinătate, un caleidoscop de impresii culese din presă şi cartea de onoare a muzeului şi o bibliografie a ultimilor zece ani, cu privire specială la Muzeul ASTRA şi etnomuzeologia românească.