Musée ASTRA
  • Autori: Corneliu Bucur, Dumitru Budrala
  • ISBN: 978-973-8993-32-7
  • Anul apariţiei: 2008
  • Număr pagini:
  • Preţ: 20 LEI
În luna septembrie a anului 2008 a apărut cd-romul, în limba franceză, Muzeul ASTRA,  autori prof. dr. Corneliu Bucur (semnatarul textului) şi dr. Dumitru Budrala (autorul fotografiilor), realizat cu sprijinul financiar al Băncii Române de Dezvoltare.Albumul reconstituie un univers miraculos al unei civilizaţii a habitatului tradiţional, al civilizaţiei tehnice populare, al culturii artistice tradiţionale şi al spiritualităţii româneşti.

Cd-romul este structurat pe trei secţiuni: meniu (având la rândul său trei subdiviziuni: Civilizaţia Tradiţională, Iarna în muzeu, Tezaure umave vii), cuvânt înainte (semnat de prof. dr. Corneliu Bucur) şi despre autori. Albumul suprinde imaginii ale gospodăriilor tradiţionale, aspecte ale practicării celor mai diverse meşteşuguri (olari, fierari, ţesătoare, interpreţi la diverse instrumente muzicale tradiţionale, obiceiuri ale copiilor şi ale tinerilor), toate acestea confirmând forţa şi însufleţirea unui popor care continuă să-şi definească identitatea pornind de la rădăcinile sale.