Proiecte incheiate sau curs

Proiecte încheiate sau în curs de implementare

www.patrimoniudeschis.ro

www.tarnavioara.ro

www.transylvanet.org

https://www.facebook.com/pages/Transylvanet

 

CULT TOUR

Cultural (garden) heritage as a focal point for sustainable tourism.

 

 

Conservarea şi Restaurarea Patrimoniului Etnografic ASTRA din Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului http://www.conservareapatrimoniului.ro

 

Carnival King of Europe II (Carnavalul, Regele Europei II) http://www.carnivalkingofeurope.it

 

Design Recherche Europe Art Metier (Designul şi Cercetarea Mesteşugurilor Artistice Europene), pe scurt proiectul DREAM http://dreamcraftsgallery.eu/