Muzeul de Etnografie Universală FRANZ BINDER

Inaugurat la 18 mai 1993, ca departament al Complexului Naţional Muzeal ASTRA din Sibiu, Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder” este primul şi, până în prezent, singurul muzeu din România a cărui activitate constă, aproape exclusiv, în a face cunoscute publicului diferite aspecte de cultură, civilizaţie şi artă ale popoarelor extraeuropene. El este situat într-o clădire monument istoric, construită în stil neogotic, între anii 1865-1867. Sub denumirea iniţială de Casa Asociaţiei Micilor Meseriaşi, localul a servit drept centru al breslelor.

După cel de-al doilea război mondial edificiul primeşte patronimul de Casa Hermes, şi îndeplineşte funcţiuni diverse (spaţiu comercial sau administrativ)  până în 1989, când este restaurat şi devine sediul expoziţiilor Muzeului „Franz Binder”.

Câteva plăci heraldice descoperite la restaurarea clădirii atestă locuirea aici a lui Valentin Franck  von Franckenstein (1643-1697), comite al saşilor din  Transilvania şi judecător regal din 1686 până la sfârşitul vieţii, primul traducător din opera lui Ovidiu în limbile română şi maghiară.