Skip links

Expoziții Muzeul Civilizației Tradiționale ASTRA

Muzeul ASTRA a beneficiat de finanțare 100% nerambursabilă pentru proiectul Patrimoniu deschis. Creșterea accesibilității publicului la valorile multietnice din patrimoniul Muzeului ASTRA. Odată cu implementarea noului proiect muzeul a câștigat două noi circuite de vizitare: unul exterior – Calea minorităților etnice (18 monumente ce reprezintă diversele minorități conlocuitoare: rromi, sași, maghiari, secui, șvabi, lipoveni) și unul interior – expoziția de bază Atelier. Cale.Târg; expoziția temporară Changes.

Expoziția de bază are ca scop reflecția relațiilor interculturale care au dus în timp la formarea civilizației transilvănene. Dacă târgul prin schimbul reciproc de mărfuri a înlesnit împrumuturile culturale reciproce, atelierele meșteșugărești facilitează contactul direct, vizual și tactil al modului în care românii, sașii, rromii realizau diversele produse comercializate în târg.

Atelier. Cale. Târg este constituită din 3 săli: Calea, reprezentată prin litografiile lui Neuhauser face trecerea între cele 2 săli ce reprezintă una Târgul, iar cealaltă Atelierele meșteșugărești. Calea, ca orice drum, are dublu sens și astfel și expoziția capătă veleități multiple, putând fi vizitată atât de la micro spre macro, de la producție la distribuție, cât și invers, în funcție de perspectiva dorita istorică ori antropologică.

Sala Cale. Cea mai completă imagine a unui târg transilvănean este lucrarea Târgul, pictată în anul 1819 de Franz Neuhauser cel tânăr. Fiecărui personaj îi este surprins specificul național și etnografic în conformitate cu statutul social și etnic.

Sala Atelier vorbește despre producție ca proces mecanic și evidențiază fenomenul transformării obiectului în marfă. Cele 5 ateliere prezentate: pălărier, fierar, lemnar, olar și țesătoare reflectă interacțiunea dintre neamuri, împrumuturile și influențele interetnice.

Sala Târgului devine debușeul Sălii Atelier, iar piesa centrală, iconografică, de la care s-a plecat în scrierea discursului expozițional este Mostrar/Modelar/Față de masă. Obiect anonim, brodat, retușat, asamblat din 198 de elemente, constituie o hartă a semnelor ce se regăsesc în toate mediile culturii tradiționale: lemn, metal, ceramică, textile, piatră. Mostrarul a fost replicat în 3D, dar a suferit și o metodologie deconstructivă din care a rezultat un „alfabet metaforic”.