Skip links

Istoric Muzeul Civilizației Tradiționale ASTRA

Muzeul Civilizaţiei Transilvane ASTRA înfiinţat în anul 1993 pentru a reprezenta cultura şi civilizaţia populară transilvană este, în primul rând, trezorierul valorilor patrimoniale moştenite de la Muzeul Asociaţiunii, primul muzeu “naţional” al românilor din Transilvania, inaugurat la 19 august 1905, la Sibiu, prin strădania membrilor ASTREI.

ASTRAAsociaţiunea transilvană pentru literatura română şi cultura poporului român a luat ființă la Sibiu, în anul 1861, având ca scop propăşirea materială şi spirituală a românilor. Şase ani mai târziu se preconiza înfiinţarea unui Muzeu de însemnătăţi, în scopul cunoaşterii, păstrării, valorizării şi popularizării propriei moşteniri culturale. În anul 1881 se vernisa la Sibiu marea expoziţie a ASTREI, pentru ca mai apoi, în zilele de 19 – 28 august 1905 să se inaugureze, printr-o mare expoziţie etnografică şi cultural – istorică, Muzeul Asociaţiunii, în „noul Palat” din Parcul ASTRA (actualmente sediul Bibliotecii Judeţene ASTRA, corpul A).

Începând cu anul 1950, din considerente ideologice, Muzeul Asociațiunii a fost desființat, întreg patrimoniul deținut fiind transferat către Muzeul Brukenthal, urmând a fi valorificat în anul 1957 (atât cel românesc al Muzeului Asociaţiunii cât şi cel săsesc al Societăţii Carpatine Săseşti), de către Cornel Irimie în cadrul noii Expoziții de artă populară românească a Palatului Brukenthal.

La 2 septembrie 1990 se primea acordul Ministerului Culturii şi al Asociaţiunii ASTRA (preşedinte prof. dr. Dumitru Abrudan), pentru atribuirea Muzeului Tehnicii Populare (inaugurat oficial pentru publicul larg la 17 octombrie 1967) a cognomenului ASTRA, acesta devenind Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA. În felul acesta s-a recunoscut filiaţia directă şi continuitatea patrimonială şi programatică dintre Muzeul Asociaţiunii şi Muzeul ASTRA (redivivus), reconstituindu-se astfel continuitatea celei mai vechi instituţii muzeale a românilor din Transilvania.

Astăzi, Muzeul Civilizaţiei Transilvane ASTRA este parte a Complexului Naţional Muzeal ASTRA, înființat în anul 2001, având cea mai vastă structură etno-muzeală din România, tratând, distinct, specificul culturii populare româneşti, săseşti, dar și al popoarelor extraeuropene (în cadrul Muzeului de Etnografie Universală “Franz Binder”). Structurat în două compartimente: Compartiment Etnografie românească și Compartiment Etnografie săsească ”Emil Sigerus”, Muzeul Civilizaţiei Transilvane ASTRA are ca atribuţii principalecercetarea tematică a culturii și civilizației populare din Transilvania; studierea științifică a colecțiilor și valorificarea acestora prin activități specifice (publicații, expoziții, activități meta-expoziționale și para-expoziționale), desfășurate inclusiv în cadrul Centrului Cultural Memorial Dr. Gheorghe-Telea Bologa din localitatea Noul Român, comuna Arpașu de Jos.