Centrul de Pregătire a Conservatorilor şi Restauratorilor

Centrul de Pregătire a Conservatorilor şi Restauratorilor – CePCoR reprezintă o substructură în cadrul Muzeului ASTRA care are două misiuni esenţiale printre funcţiile muzeale. Prima, are în vedere conservarea preventivă a colecţiilor, iar a doua, perfecţionarea profesională a celor care contribuie la ocrotirea patrimoniului cultural.

CePCoR continuă o tradiţie stabilită deja, în baza unei bogate experienţe acumulate, la Sibiu, încă de la înfiinţarea, în anii ’70, a primelor laboratoare de conservare-restaurare din ţară, respectiv a Centrului Metodologic pentru Pregătirea Specialiştilor Conservatori şi Restauratori din Reţeaua Naţională a Muzeelor în Aer Liber. Mai târziu, la Muzeul ASTRA a fost iniţiat un program de cursuri  de perfecţionare în domeniul conservării diverselor suporturi. În acest fel a apărut şi Programul Cursuri internaţionale de perfecţionare pentru conservatori şi restauratori organizat cu succes începând cu anul 1997. Pentru activitatea demarată, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor a acordat, din 2002, statutul de Centru de Pregătire a Conservatorilor şi Restauratorilor pentru un număr însemnat de specialităţi.

Serviciul CePCoR, coordonat de un expert în conservare preventivă, cu un număr de şapte conservatori şi un restaurator, asigură ocrotirea tuturor colecţiilor de bunuri mobile şi imobile ale instituţiei, păstrând evidenţa, monitorizând şi controlând starea de conservare a patrimoniului muzeal. 

Dinamizarea activităţii de conservare şi restaurare din România prin încurajarea pregătirii continue, corelarea celor mai actuale teorii şi practici, respectiv coagularea unei comunităţi profesionale sunt scopurile majore pe care CePCoR  şi le-a însuşit.

Şef serviciu CePCoR Andrea Bernath
Expert Conservare Preventivă

Noutăţi CePCoR

mai mult…

Activitatea CePCoR

mai mult…

Biblioteca CePCoR

mai mult…

Share on Facebook