INFORMAȚII PENTRU COLABORATORI

I. MĂSURI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI SOCIALE PE PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ

  1. PFA, întreprinderi individuale și familiale, membrii cooperatori cu convenții individuale de munca, persoane încadrate prin altă modalitate decât prin contract individual de muncă -> detalii
  1. Persoane fizice care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe -> detalii
  1. Angajați cu contract individual de muncă -> detalii

II. MĂSURI ECONOMICE ȘI FISCALE  

-> detalii

Share on Facebook