1. PFA, întreprinderi individuale și familiale, membrii cooperatori cu convenții individuale de munca, persoane încadrate prin altă modalitate decât prin contract individual de muncă

  • Beneficiază de o indemnizaţie lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut pe țară (75% din 5.429 lei) DACĂ întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 (aceasta sumă este supusă impozitării și plății contributiilor de asigurări sociale și de asigurari sociale de sănătate care se calculeaza si se platesc de catre persoanele beneficiare – cu excepția persoanelor care au incheiate conventii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, pentru care calculul, reţinerea şi plata contribuțiilor/ impozitului de fac de către cooperație).
  • Prin excepție, pentru persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, în vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei, cooperaţia cu care persoanele au încheiate convenţii individuale de muncă depune, prin poşta electronică, la agenţiile teritoriale în raza cărora îşi au sediul social:
    • Cerere semnată şi datată de reprezentantul legal
    • Declaraţie pe propria răspundere, la care se ataşează lista cu persoanele beneficiare

Plata indemnizaţiei se realizează către cooperaţie, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor, către persoanele cu care are încheiate convenţii individuale de muncă.

IMPORTANT !!!

Cererile și documentele se depun în perioada 1-10 din luna curentă pentru indemnizațiile aferente lunii anterioare.

Excepție: In perioada 1-27 aprilie 2020 se depun cererile și documentele pentru indemnizațiile aferente perioadei 16-31 martie 2020.

Share on Facebook