Materiale didactice de altădată

Muzeul ASTRA deține câteva manuale și materiale didactice vechi, unele achiziționate prin programul „Școala în satul tradițional”. Le puteți admira aici, (re)descoperind copilăria de altădată și specificul epocii respective. Ne puteți ajuta pentru a ne completa colecția, prin donații. Manualele și alte materiale didactice (hărţi, atlase, planşe etc) vor fi postate aici, pentru ca de ele să se bucure și generațiile actuale și viitoare.

Geografie

Atlas geografic pentru școalele primare (clasele III-VII), 1935

Atlasul este realizat în atelierele celebrului Institut Cartografic „Unirea” din Brașov. După 4 ani de la tipărire, au fost adăugate hărți care ilustrau noua realitate tristă din Europa: între hărțile 29 și 30 este harta Slovaciei, stat apărut în 1939, după ce o parte a Cehoslovaciei a fost încorporată abuziv Germaniei. Între hărțile 33 și 34 a fost lipită harta cu noua întindere a Germaniei, în 1939. O mână de copil a realizat completări pe unele hărți, cum ar fi cea de la nr. 3, unde au fost trasate noile granițe ale României, în urma pierderilor teritoriale din 1940. Ultimele două hărți sunt din anii 1968-1981, găsite în acest atlas.

22 Downloads

Continentele fără Europa și America de Nord, pentru clasa II-a secundară și normală, ediția a III-a, 1938

Clasa a II-a secundară este echivalentul clasei a VI-a din prezent. Pe prima pagină este indicat tirajul (doar 1500 exemplare),  anul primei ediții (1936) și a anului școlar pentru care s-a tipărit ediția a III-a, 1938-1939. De asemenea, la pagina a doua găsim semnătura autorului și numărul exemplarului. Pe coperta a IV-a este o listă a manualelor realizate de către același autor, profesor în Slatina, în anul 1938.

17 Downloads

Geografia României pentru clasa a III-a primară, 1941

Manualul are un nivel ridicat pentru clasa a III-a primară, surprinzător pentru zilele noastre. Se observă tragedia României de atunci dar și mesajul patriotic emoționant: nord-vestul Transilvaniei nu mai făcea parte din România, ca urmare a Dictatul de la Viena din august 1940, dar este inclus (hașurat) în granițele României Mari. Basarabia și nordul Bucovinei de abia fuseseră recuperate prin luptă de la sovietici.

26 Downloads

Geografia României pentru clasa a III-a primară, 1942

Ediția din anul 1942 este destul de mult modificată față de cea din anul 1941. România intrase în război din 1941, pentru recuperarea teritoriilor pierdute, acesta mesaj fiind exprimat prin unele imagini și texte. Mulți dintre copiii care au învățat după acest manual aveau tații plecați pe front sau chiar au trăit în satele sau orașele care au suferit direct ororile războiului. Manualul este o raritate, păstrând inclusiv portretele Regelui Mihai I, Reginei Mamă Elena și a mareșalului Ion Antonescu.

20 Downloads

Biologie

Botanica pentru gimnazii, licee, școli normale, seminarii, școli militare, clasa a II-a, 1935

Conform numărătorii din epocă, clasa a II-a de liceu (sau secundară) era clasa a VI-a din prezent. Dacă în ultima parte a perioadei comuniste și după 1990 botanica se studiază în clasa a V-a și zoologia în a clasa VI-a, în perioada interbelică era invers. În mare parte din perioada regală gimnaziul a avut 3 clase, nu 4, de aceea mulți dintre bunicii sau străbunicii noștri aveau 7 clase absolvite. În Prefață (paginile 3-4), se justifică schimbarea metodei de predare a botanicii. Manualul surprinde astfel o reformă și o evoluție a programei școlare, dar și stabilitatea învățământului, manualul aflându-se la a XXII-a  ediție (așadar prima ediție a fost în anul 1914).

20 Downloads

Anatomia, fiziologia și igiena omului pentru clasa IV secundară, ediția a III-a, 1937

Manualul a fost aprobat de către Ministerul Instrucțiunii la 2 aprilie 1935, așadar ediția a III-a este databilă în anul 1937. Clasa a IV-a secundară din epocă este echivalentul clasa a VIII-a de azi, sistemul de împărțire fiind: clasele I-IV primare și I-VII secundare, în total fiind 11 clase preuniversitare, în perioada interbelică. De altfel, de atunci și până în prezentă anatomia se studiază mereu în clasa a VIII-a (cu diferitele ei numerotări, în funcție de epocă).

21 Downloads

Mărfuri de origine vegetală cu cunoștinți de botanică pentru clasa a II-a a liceelor comerciale de băeți și fete, conform noii programe analitice, ediția a IV-a, 1943

Clasa a II-a de liceu era defapt clasa a II-a gimnaziului (fapt explicat și la pagina 3, în „Prefață”), echivalentului clasei a VI-a din prezent, gimnaziul fiind prima parte a liceului sau a studiilor secundare. În zilele noastre, unul dintre principiile didacticii moderne este acela al îmbinării teoriei cu practica. După cum putem observa, prezentul manual respecta acest principiu.

18 Downloads

Lecțiuni de zoologie pentru clasa a I-a de liceu, școli normale, seminarii, 1944

În perioada regală, clasa I de liceu (sau secundară) era clasa a V-a din zilele noastre. Clasele primare erau 4, iar cele liceale (sau secundare) erau 7 sau 8. Gimnaziul era prima parte a liceului, cu 3 sau 4 clase. Pe atunci, pentru un copil, manualul de zoologie era unica ocazie de a observa animale pe care nu le vedea în mediul înconjurător. Unele afirmații din manual stârnesc azi zâmbete, cum ar fi faptul că maimuțele au patru mâini (pagina 13).

15 Downloads

Botanica pentru clasa a II-a, gimnaziul unic, ediția a XIX-a, 1946

Manualul se afla la a XIX-ediție, prin urmare prima ediție a fost tipărită în anul 1928. Clasa a II-a de gimnaziu este clasa a VI-a din zilele noastre. Unul dintre autorii manualului, Ion Simionescu (1873-1944), este celebrul academician, președinte al Academiei Române între 1941-1944, geograf, geolog, paleontolog, autor a peste 1600 lucrări științifice. Evident, la data tipăririi ediției de față era decedat de 2 ani.

16 Downloads

Limba Română

Limba română pentru clasa a III-a secundară, 1946

Este prima ediție a respectivului manual. Clasa a III-a secundară este clasa a VII-a de azi. Cum gimnaziul avea 3 clase în epocă, clasa a III-a secundară era ultima din ciclul gimnazial. Poezia de la paginile 30-31 nu putea decât stârni zâmbete elevilor de atunci. Eroul haiduc din poezia „Groza”, de Vasile Alecsandri, avea același nume cu Petru Groza, prim-ministrul României între 1945-1952, „tovarăș de drum” al comuniștilor. Influența propagandei pro-sovietice este deja vizibilă, de exemplu în textul de la pagina 87, „Aspecte din U.R.S.S.”, semnat de către Mihail Sadoveanu, personaj care va căpăta, în noiembrie 1946, funcția de președinte al Adunării Deputaților.

15 Downloads

Limba română. Manual unic pentru clasa a VIII-a medie. Partea I-a. Noțiuni de teoria literaturii, Editura de Stat, 1949

În anul 1948 se adopta prima lege a învățământului, din timpul regimului comunist. Printre modificări s-a numărat și redenumirea învățământului secundar (gimnaziu + liceu) în învățământ mediu. Prin urmare, clasa a VIII-a medie era ultima clasă, clasa a XII-a din zilele noastre. La pagina 3 observăm stema Republicii Populare Române, uzitată între aprilie 1948 – septembrie 1952, când i se adaugă steluța din mijlocul razelor de soare, în partea superioară.

17 Downloads

Matematică

Aritmetică pentru clasa a III-a primară, 1947

Manualul are un nivel ridicat, raportat la zilele noastre. Din manual lipsesc paginile 73-74. La pagina 72 sunt amintite monedele și bancnotele în uz, indicând nivelul mare al inflației la care se ajunsese în primii ani de după cel de-al Doilea Război Mondial. Inflația și valorile prețurilor au fost mai mari ca în anii 1990-2005. Din acest punct de vedere, informațiile din manual se vor perima rapid: după tipărirea manualul va intra în uz și bancnota de 5 milioane lei, dar în august 1947 are loc o „stabilizare” monetară, prin care, în principiu, 20.000 lei vechi deveneau 1 leu nou. Vor fi emise noi monede și bancnote. Printre altele, anul 1947 a fost un an trist pentru România, din cauza foametei din 1946-1947, cauzată de secetă și urmările războiului.

25 Downloads

Share on Facebook