3. Angajați cu contract individual de muncă

  • Beneficiază de o indemnizaţie lunară de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut pe țară – care este în cuantum de 5.429 lei, pe perioada stării de urgență, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2 (aceasta sumă este supusă impozitării și plății contributiilor sociale obligatorii).
  • Demersuri necesare: ANGAJATORUL depune prin poșta electronică, la adresa de email a agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, următoarele documente (formularele se pot descarca de pe  https://www.anofm.ro/ ):
    • Cerere semnată și datată de reprezentantul legal
    • Declarație pe propria răspundere
    • Lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație.

Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară. Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor. Plata indemnizaţiei se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor.

În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puţin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţia prevăzută menționată mai sus.

În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgenţă, acesta beneficiază de indemnizaţia aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

– În situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenţa de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

Share on Facebook