Direcția de Conservare și Restaurare

Centrul ASTRA pentru Patrimoniu

Direcția de conservare-restaurare. Centrul ASTRA pentru Patrimoniu din cadrul Complexului Național Muzeal ASTRA este specializată cu precădere pe conservarea și restaurarea patrimoniul etnografic (monumente și bunuri culturale mobile), dispunând de o bază materială unică în țară.

Organizarea funcțională actuală a Direcției de conservare-restaurare cuprinde:

 • Serviciul Conservarea și restaurarea monumentelor etnografice
 • Serviciul Conservare bunuri culturale
  • Compartimentul Centrul de pregătire a conservatorilor și restauratorilor
 • Compartimentul Restaurare și investigații științifice cu specialitățile:
  1. restaurare lemn / lemn policrom
  2. restaurare pictură tempera
  3. restaurare textile
  4. restaurare piele – blană
  5. restaurare ceramică / sticlă / porțelan
  6. restaurare metal
  7. investigații chimice științifice
  8. investigații biologice științifice
 • Compartimentul Conservare curativă de teren

Numărul personalului de specialitate ajunge la 43 specialiști, conservatori și restauratori atestați în calitate de experți în conservare și restaurare (cu studii superioare și medii) cu stagii de specializare în țară și în străinătate sau absolvenți ai Facultății de Istorie și Patrimoniu, Specializarea Conservare-Restaurare, Sibiu. 

Centrul de pregătire a conservatorilor și restauratorilor organizează anual stagii de pregătire și specializare în domeniul conservării-restaurării bunurilor culturale. Centrul funcționează în regim internațional beneficiind de aportul profesorilor și experților din marile centre de conservare-restaurare din lume.

Conservarea si Restaurarea Patrimoniului Etnografic ASTRA din Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului conservareapatrimoniului.ro

Conf. univ. dr. Geanina Ionescu
Director Direcția de Conservare și Restaurare. Centrul ASTRA pentru Patrimoniu 

Centrul de Pregătire a Conservatorilor şi Restauratorilor

mai mult

Centrul ASTRA pentru Patrimoniu

mai mult

Share on Facebook