Skip links

Conservare / Restaurare

Activitatea de Conservare si Restaurare

Salvarea patrimoniului presupune dăruire, înțelegere, cunoștințe și perseverență deopotrivă în procesul de conservare-restaurare a obiectelor și monumentelor pe care timpul a pus amprenta degradării fizice, chimice și biologice, dar și o formare a tinerilor care sunt interesați de acest domeniu de activitate.

Centrul ASTRA Pentru Patrimoniu

Păstrăm cu grijă moștenirea pe care o deținem și ne asigurăm că aceasta contribuie la dezvoltarea generațiilor viitoare.

Tradiție și modernitate

Centrul ASTRA pentru Patrimoniu – CApP – își desfășoară activitatea intr-o cladire multifuncțională, construită la standarde internaționale, cu eficiență energetică maximă și microclimat controlat, care găzduiește depozite pentru colecțiile de patrimoniu, laboratoare de conservare și restaurare, un centru de resurse și pregătire pentru conservatorii și restauratorii din Romania (CePCoR).

În vederea realizării obiectivelor de restaurare si conservare a patrimoniului muzeal, Complexul Național Muzeal "ASTRA" a accesat fonduri externe nerambursabile care au permis construirea unor spații moderne, dotate cu tehnologie performantă, în care își desfășoară activitatea un număr mare de specialiști, conservatori și restauratori atestați în calitate de experți în conservare și restaurare (cu studii superioare și medii) cu stagii de specializare în țară și în străinătate sau absolvenți ai Facultății de Istorie și Patrimoniu, Specializarea Conservare-Restaurare, Sibiu, și care dispun de o bază materială unică în țară.

Centrul ASTRA pentru Patrimoniu este specializată cu precădere în Conservarea și restaurarea monumentelor etnografice, Conservarea bunurilor culturale, Conservarea curativă de teren și în activitatea de restaurare și investigații științifice cu specialitățile: restaurare lemn / lemn policrom, restaurare pictură tempera, restaurare textile piele – blană ceramică / sticlă / porțelan metal, investigații științifice chimice și biologice.

Centrul de Pregătire a Conservatorilor şi Restauratorilor

Activitatea noastră presupune conservarea preventivă a colecţiilor și perfecţionarea profesională a celor care contribuie la ocrotirea patrimoniului cultural.

Conservare preventivă și perfecționare profesională

CePCoR continuă o tradiţie stabilită deja, în baza unei bogate experienţe acumulate, la Sibiu, încă de la înfiinţarea, în anii ’70, a primelor laboratoare de conservare-restaurare din ţară, respectiv a Centrului Metodologic pentru Pregătirea Specialiştilor Conservatori şi Restauratori din Reţeaua Naţională a Muzeelor în Aer Liber. Mai târziu, la Muzeul ASTRA a fost iniţiat un program de cursuri de perfecţionare în domeniul conservării diverselor suporturi. În acest fel a apărut şi Programul Cursuri internaţionale de perfecţionare pentru conservatori şi restauratori, organizat cu succes începând cu anul 1997. Pentru activitatea demarată, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor a acordat, din 2002, statutul de Centru de Pregătire a Conservatorilor şi Restauratorilor pentru un număr însemnat de specialităţi.

Serviciul CePCoR, coordonat de un expert în conservare preventivă, asigură ocrotirea tuturor colecţiilor de bunuri mobile şi imobile ale instituţiei, păstrând evidenţa, monitorizând şi controlând starea de conservare a patrimoniului muzeal.

Dinamizarea activităţii de conservare şi restaurare din România prin încurajarea pregătirii continue, corelarea celor mai actuale teorii şi practici, respectiv coagularea unei comunităţi profesionale sunt scopurile majore pe care CePCoR şi le-a însuşit.

Centrul de pregătire a conservatorilor și restauratorilor organizează anual stagii de pregătire și specializare în domeniul conservării-restaurării bunurilor culturale. Centrul funcționează în regim internațional beneficiind de aportul profesorilor și experților din marile centre de conservare-restaurare din lume.

Ai nevoie de mai multe informații?

Apasă pe butonul de mai jos pentru a ne contacta!