Skip links

Implică-te

PROGRAMELE DE VOLUNTARIAT

Hai în echipa noastră și fii voluntarul Muzeului ASTRA. Aici este locul perfect unde îți poți expune opiniile, exprima creativitatea, dobândi abilități și să faci bine! Echipa noastră este formată din specialiști cu idei interesante ce te vor în echipa lor. Printre ei poți întâlni prieteni noi și modele ce te vor forma pentru ce urmează!

Dacă vrei să te implici și să pui în aplicare pasiunile și abilitățile tale, te invităm să începi călătoria ta în Muzeul ASTRA, chiar acum! Tot ce trebuie să faci este să ne trimiți un e-mail la adresa manuela.tileaga@muzeulastra.com sau să ne contactezi la nr de telefon 0751 166 517.

Nouă ne pasă de voluntarii noștri, îi susținem și îi apreciem!

Avantajele de a fi membru în echipa noastră:

Noi experiențe


- Dobândești abilități
- Participi la un viitor mai bun
- Te exprimi liber

Noi prieteni


- Comunici și socializezi
- Petreci timp de calitate
- Îți faci noi prieteni

noi perspective


- Petreci experiențe inedite
- Înveți și te perfecționezi
- Certificat de voluntariat

solidaritate și responsabilitate

C.N.M. ASTRA recunoaşte valoarea socială a activităţilor de voluntariat ca expresie a cetăţeniei active, a solidarităţii şi responsabilităţii sociale, precum şi valoarea profesională ca expresie a dezvoltării personale, profesionale, interculturale şi lingvistice a persoanelor care desfăşoară aceste activităţi.​

Principiile care guvernează conduita profesională a voluntarilor în cadrul c.n.m. astra sunt următoarele:​

- Supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia voluntarul are îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;
- Prioritatea interesului public, principiu conform căruia voluntarul are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în îndeplinirea sarcinilor;
- Asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor ;
- Profesionalismul, principiu conform căruia voluntarul are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de voluntariat cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
- Imparţialitatea si nediscriminarea, principiu conform căruia voluntarul este obligat să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în îndeplinirea sarcinilor;
- Integritatea morală, principiu conform căruia voluntarilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, în considerarea statutului de voluntar pe care îl deţin sau să abuzeze în vreun fel de aceasta;
- Libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia voluntarii pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
- Cinstea si corectitudinea, principiu conform căruia în îndeplinirea atribuţiilor de vountariat, voluntarii trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de voluntariat;

INSTRUIRE

C.N.M. ASTRA oferă instruire iniȚială cu privire la:

a) structura, misiunea şi activităţile din cadrul C.N.M. ASTRA;
b) drepturile şi responsabilităţile voluntarului;
c) regulamentul intern care reglementează implicarea voluntarului.

ACTIVITATE

C.N.M. ASTRA este o instituţie publică de cultură

Aflată în serviciul public al societăţii şi deschisă publicului, care are ca obiective principale cercetarea, colecţionarea de bunuri culturale, evidenţa, conservarea, restaurarea acestora, precum şi valorificarea patrimoniului cultural administrat, prin expoziţii, publicaţii şi orice alte forme de comunicare, în scopul cunoaşterii, educării, recreerii etc.

FUNCȚIILE

Funcțiile principale ale C.N.M.ASTRA sunt:

a) constituirea ştiinţifică, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal;
b) cercetarea ştiinţifică, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal;
c) punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii.

Înscrie-te

Dacă vrei să te implici și să pui în aplicare pasiunile și abilitățile tale, te invităm să începi călătoria ta în Muzeul ASTRA, chiar acum! Pentru a te înscrie la programul de voluntariat trebuie să ne trimiți un e-mail la adresa manuela.tileaga@muzeulastra.com sau să ne contactezi la nr de telefon +40 751 166 517 . Alternativ, ne poți lăsa un mesaj folosind formularul de mai jos și vom reveni noi cu un răspuns către tine.

HOMEPAGE

Click aici ca să mergi pe Homepage

EVENIMENTE

Click aici să vezi evenimentele

DIRECȚII

CLICK AICI să vezi LOCAȚIa pe Hartă

ABONAMENT

CLICK AICI SĂ VEZI LISTA DE TARIFE