Skip links

Editura

Editura ASTRA Museum

Editura "ASTRA Museum" a fost înfiinţată în anul 1995, continuând şi dezvoltând publicarea de monografii şi periodice începută în anul 1966 de colectivul de specialitate condus de Cornel Irimie, ctitorul Muzeului în aer liber din Dumbrava Sibiului. În anul 2011, editura ASTRA Museum a fost acreditată la categoria B de către Consiliul Național al Cercetării Științifice.

Editura

Din '95 până astăzi

Editura

Editura "Astra Museum"

Sub egida editurii ASTRA Museum mai apar două reviste științifice: Revista Transilvania și Revista Cibinium.

Editura

Revista "Transilvania"

Revista Transilvania, indexată SCOPUS, EBSCO și ERIH+, acreditată în anul 2011 la categoria B de către CNCS.

Editura

Revista "Cibinium"

Cu apariție neîntreruptă din 1966 (anuală din 2010), una dintre cele mai platforme la nivel național pentru publicarea de studii de etnografie, muzeologie și antropologie.

Apariții în editură

Publicațiile apărute în editura ASTRA Museum sunt disponibile publicului în format digital. Aruncă o privire în secțiunile de mai jos poate găsești ceva interesant: un catalog de expoziție, prezentarea unui proiect de restaurare, rezultatele unor cercetări de teren sau povești cu și despre Muzeul ASTRA.

Publicații digitale

Vezi ultimele cărți digitale publicate de către Muzeul ASTRA.

Apariții recente

Vezi ultimele apariții recente cât și cărțile în curs de publicare.

Arhivă științifică

Vezi arhiva științifică care cuprinde rezultate ale cercetărilor științifice.

Sfântul Atanasie cel Mare şi biserica din timpul său

Autor: Johann Adam Möhler
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-606-733-281-0

Ascultarea Fiului de Tatăl în Filipeni 2, 5-11. Relevanța ei pentru viața duhovnicească

Autor: Protos. Hrisostom (Liviu) Ciuciu
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-606-733-300-8

Spiritualitatea şi doctrina Canonului Mare al Sfântului Andrei Criteanul

Autor: Alexandru Prelipcean
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-606-733-234-6

Vocație și misiune. Aspecte fundamentale ale profeției vechi testamentare

Autor: Viorel Cristian Popa
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-606-733-237-7

Anthropology of Communication 100. Ego & Dual Knowledge

Autor: Adrian Popescu
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-606-733-265-0

Repertoriu polifonic la cununie şi înmormântare

Autor: Mihai Brie
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-606-733-249-0

Emil Cioran. Prietenia cu Noica, Eliade, Vulcănescu

Autor: Marin Diaconu
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-606-733-255-1

Bucate din zona Sibiului

Autor: Anca Tulbure, Cristina Moise, Cristina-Anca Danciu
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-606-733-257-5

Poporul lui Dumnezeu. Chemare. Identitate. Înnoire

Autor: Viorel Cristian Popa
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-606-733-233-9

Poporul lui Dumnezeu și societatea

Autor: Hans Klein, Alexandru Ioniță, Cătălin Vătămanu
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-606-733-240-7

Anuarul Societății de Științe istorice

Autor: -
Anul publicării: 2018
ISBN: 2601-3630

Istoria bisericească

Autor: Sozomen
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-606-733-280-3

Anthropology of Communication. Tree of Life – Tree of Knowledge

Autor: Adrian Popescu
Anul publicării: 2017
ISBN: 978-606-733-220-9

Preotul Cornel Givulescu, Manuscrise muzicale

Autor: Mihai Brie
Anul publicării: 2017
ISBN: 978-606-733-275-9

Maramureșul voievodal

Autor: Vasile Chira
Anul publicării: 2017
ISBN: 978-606-733-275-9

Isaac Sirul

Autor: Marcel Tang
Anul publicării: 2017
ISBN: 978-606-733-203-2

Păstori în turma Păstorului celui bun

Autor: Mihai Iosu
Anul publicării: 2017
ISBN: 978-606-733-194-3

Jurnalul sesiunii de comunicări studențești

Autor: -
Anul publicării: 2017
ISBN: 2537-4060

Slujitori și apărători

Autor: Arhiepiscopia Timișoarei
Anul publicării: 2017
ISBN: 978-606-8708-59-1

Patristică și înviere

Autor: Marcel Tang
Anul publicării: 2017
ISBN: 978-606-733-204-9

Cultura muzicală bisericească de tradiție bizantină

Autor: Mihai Brie
Anul publicării: 2017
ISBN: 978-606-733-201-8

Preotul Cornel Givulescu

Autor: Mihai Brie
Anul publicării: 2017
ISBN: 978-606-733-196-7

„Cuvinte, dă-mi cuvinte”. De la viaţa „smeritului Roman” la teologia poetică a Melodului bizantin

Autor: Alexandru Prelipcean
Anul publicării: 2017
ISBN: 978-606-733-223-0

Școala de cântăreți bisericești din Oradea

Autor: Mihai Brie
Anul publicării: 2017
ISBN: 978-606-733-197-4

Diaconul Nicolae Firu

Autor: Mihai Brie
Anul publicării: 2017
ISBN: 978-606-733-195-0

Polifonii religioase

Autor: Mihai Brie
Anul publicării: 2017
ISBN: 978-606-733-198-1

Răsună cerul de colinde. Colinde și cântări teologice la Sărbătorile de iarnă

Autor: Vasile Bîrzu
Anul publicării: 2017
ISBN: 978-606-733-225-4

Darul filiației adoptive baptismale

Autor: Nicolae Moșoiu
Anul publicării: 2016
ISBN: 978-606-733-185-1

Istoria bisericească

Autor: Socrate Scolasticul
Anul publicării: 2016
ISBN: 978-606-733-183-7

Epistola întâi a Sfântului Apostol Pavel

Autor: Daniel Mihoc
Anul publicării: 2016
ISBN: 978-606-733-111-0

Trepte de virtuți spre cer

Autor: Mircea Ielciu
Anul publicării: 2016
ISBN: 978-973-651-568-2

Aspecte dogmatice ale preacinstirii Maicii Domnului în Ortodoxie, reflectate în teologia ortodoxă română din a doua jumătate a veacului al XX-lea

Autor: Laurenţiu-Victor CHILIBARU
Anul publicării: 2020
ISBN: 978-606-733-314-5

Cărarea ocolită

Autor: Ovidiu Baron & Ancuța Ilie
Anul publicării: 2022
ISBN: 978-606-733-342-8

Revista Transilvania

Din 2017 până în prezent, revista Transilvania este editată de către Complexul Național Muzeal ASTRA. În Transilvania sunt publicate studii şi articole cu caracter ştiinţific şi recenzii din domenii variate, ținând de Humanities – precum ştiinţele literaturii, istoria gândirii sociale, economice, culturale şi politice, filosofie, religie.