Date de contact depunere dosare concurs

Biroul Managementul Resurselor Umane
mun. Sibiu, str. Bastionului nr. 6A, jud. Sibiu, cod postal 550177
Telefon: 0742 050 636
Adresa e-mail: resurseumane@muzeulastra.com
Persoana de contact: Costache Raluca

Documente necesare înscrierii la concurs

Regulamentul cadru de organizare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante

  • H.G. nr. 1336/ 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Posturi scoase la concurs

Conservator (debutant)

Referent de specialitate gr.I

Casier

Muzeograf gr.I

Inspector de specialitate gr.I

Muzeograf gr.IA

Gestionar custode sala tr. II

Share on Facebook