Date de contact depunere dosare concurs

Biroul Managementul Resurselor Umane
mun. Sibiu, str. Bastionului nr. 6A, jud. Sibiu, cod postal 550177
Telefon: 0742 050 636
Adresa e-mail: raluca.costache@muzeulastra.com
Persoana de contact: Costache Raluca

    Documente necesare înscrierii la concurs

    Regulamentul cadru de organizare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante

    • H.G. nr. 1336/ 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

    Share on Facebook